Fennefossfjellet – Evje

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 2,6 km
  • 2 timer
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 302 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt
Fennefossfjellet er eit landemerke i området, godt synleg frå alle innfartsårer til Evje med den høge radio/TV/mobil masta på toppen. Løypa går frå Fennefossmuseet på traktorveg og sti til toppen. Det er ei jevn stigning dei fyrste kilometerane før stien slyngjer seg slakt ut mot masta. Det er eit utsiktspunkt mot Evje Sentrum mot aust og ein kan s...

Adkomst med egen bil

Løypa går frå Fennefossmuseet.

The trail starts at the Fennefoss Museum.

Die Wanderung beginnt am Museum Fennefossmuseet.

Adkomst / Access / Ausgangspunkt: Fennefossmuseet WGS84 58.582617, 7.77891
Annonse