Vestlandske hovedveg fra Bakke Bru til Tronåsen

Publisert av: Naturtriangelet 
Annonse

Om turen

Du kan kjøre bil over brua og videre over til Tronåsen og ut på E39 igjen ved tronåsen når veien er åpen for turister om sommeren. Men dette kan også være en flott tur å gå, sykle eller med rullestol. Mesteparten av veien er fin grusvei

Bakke Bru

Bakke bru er ei bru over Siraelva, mellom Sirdalsvannet og Lundevatnet i Flekkefjord kommune i Vest-Agder, og er Norges eldste hengebro for veitrafikk. Den ble åpnet i 1844 som en del av Vestlandske hovedvei mellom hovedstaden og Stavanger.

Brua er fredet etter kulturminneloven. Allerede i 1950-årene måtte busspassasjerer gå over brua i stedet for å bli kjørt.

Bakke bru er nå blitt erstattet med ei ny bru og er markert som severdighet på E39 sammen med Tronåsveien.

Veien videre delte seg, slik at en enten kunne reise til gårdene på vestsiden av Sirdalsvannet (Virakveien går nå hele strekningen til Tonstad), eller dra over Tronåsen for å komme til Moi og lengre vestover. Traséen var en del av indre postvei til Stavanger.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Sving av mot Sira fra E39. Brua over Sira-elva er lett synlig fra veien.
Annonse

Publisert av