Skregeli

Publisert av: Naturtriangelet 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,7 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Garden Skregeli høyrer til Flekkefjord kommune, den ligg på oppsida av riksvegen om lag 1.5 km frå Sirdalsvatnet. Garden er knytt til vatnet med eit imponerande veganlegg.

Vegen er av høg standard med viaduktar, stabbeteinar og ein rekke hårnålssvingar. Vegen er steinsatt over myrer. Det er vanskeleg å forstå bakgrunnen for dette anlegget. Garden har nok hatt ein del skog, men ifølgje Kåre Skregeli er det heiene som er det eigentlege grunnlaget for garden, og som har skap den velstand som garden er kjend for. Ein kan anta at dette er bakgrunn for investeringa av vegen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Garden Skregeli høyrer til Flekkefjord kommune, den ligg på oppsida av riksveg 901 Mellom Tonstad og Sira om lag 1.5 km frå Sirdalsvatnet.
Annonse

Publisert av