Lett tur rundt Stokkalandsvatnet (rullestolvennlig)

Publisert av: Stavanger Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,6 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Denne turen går rundt Stokkelandsvannet. Turveien tar deg gjennom jordbrukslandskap, våtmarker, skog og villabebyggelse. På Tronsholen er det stor p-plass og dette er derfor et godt utgangspunkt for turen. Turen går fra p-plass til våtmarksområdet ved utløpet av Høylandsåna. Derfra går vi til venstre. Underveis finner du poster på Planetstien. På vei mot Ganddal blir du gående langs den nedlagte jernbanestrekningen Ålgårdsbanen. Når dere kommer til Ganddal er det badeplass med fotball og volleyball bane ved vannet. Plassen egner seg også til rasteplass. Du krysser Storåna og fortsetter langs vannet, veien går innom et boligområde. Vi følger Elgveien, ta første til høyre og fortsett til enden, ta så til høyre og du er tilbake langs vannet. Grøntområder langs boligområdet tar deg så videre tilbake til våtmarksområdet. Stokkalandsvannet ble i 1996 fredet som fuglefredningsområde. Formålet er å bevare dette viktige hekke omtrådet for ulike våtmarksfugler. I våtmarksområdet finnes det tilrettelagte utsiktpunkt. Dere finner benker og sitteplasser spredt bortover langs hele turstien. Turen er en av flere sentrumsnære turløyper i Sandnes som valgt ut med tanke på at også de som sitter i rullestol eller kommer med barnevogn skal kunne gjennomføre turen. Detaljer om stigningsgrad på turen og underlag finner du på tilgjengelighet.no. Turene er ikke merket så husk å ta med utskrift av kartet eller en smarttelefon. Turene er bestemt i samarbeid mellom Sandnes kommune, Stavanger Turistforening og Rådet for personer med nedsatt funksjonsgrad.

Terreng og fremkommelighet:Turvei har god standard men går i kupert terreng med brattest stigning 1:6. Turvei går en strekning opp gjennom byggefelt.

P-plass:Asfaltert p-plass ved Tronsholen.

Rasteplasser:Ved Handelandsmarka er det gressletter for ulike aktiviteter, piknik, grillplass og sandvolleyballbane.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

På E39 ta avkjørsel ved Sandnes sør til Rv 13, deretter ta av fra Rv 13 til Høyland. Avkjørsel til Tronsholen ligger på FV 334 på Høyland
Annonse