Lillekovhaugen - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  3,7 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Denne turen er også en Ti på topp-tur.

Parkering: Utfartsparkeringa i Tønsvika, like etter brua over Tønsvikelva.

Følg hovedtrasseen inn dalen, langs Ti på topp-løypa.

Rett før oppstigninga begynner, står et aluminiumsskilt på en staur og angir at du skal holde til høyre mot Blåkollkoia. Følg stien her, over en liten bekk og videre oppover. Ved første stiskille står et nytt skilt, og her holder du til venstre, fortsatt mot Blåkollkoia.

Etter cirka 120 meter tar du av til høyre og går opp til toppen. Merk: Hvis du går for langt på "hovedstien" vil du etter bare 60-70 meter komme til myra hvor det er lagt ut klopper. Er du kommet til dette klopplagte strekket, er du kommet for langt.

Det kan trilles eller sykles til det er 3-400 meter igjen av denne turen.

NB! Det er mye sau og sauebæsj på denne turen. Hunder skal være i bånd og eventuelle grinder som åpnes må lukkes.

Husk at fuglene hekker på første del av sommeren. Vis hensyn!

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse