Til Goliaten fra Eiksetra via Vakkertjernsheia

Publisert av: DNT Drammen og Omegn
Annonse

Om turen

Dette er en variert tur i vakkert, åpent og delvis nokså høytliggende terreng. Fra sør for Solvang tar du sør-vest opp langs Liseterbekken til Løken. På sørsiden av demningen på Løken skal du sørøstover på blåmerket sti opp til Vakkertjernsheia. Her flater det ut, skogen åpner seg og du finner et nydelig åpent platå med myrer, lave knortefuruer og til og med dvergbjørk. Like før Vakkertjern passerer du Jotulhogget, en trang passasje mellom store steiner. Sagnet sier at det en gang var en jutul som ble vred og kløvet opp steinene med øks. Noen hundre meter sør for Vakkertjern skal du til høyre i stikrysset og på blåmerket sti sørover nokså bratt ned Tverråsen til Tverråsvann. Ved stikrysset ved Toblebekken (utløpet på Tverråsvann) tar du over brua og følger blåmerking og skilting "Tverråsvannrunden" på sørsiden av Tverråsvann. Etterhvert krysses det over til østsiden av vannet Goliaten hvor Goliaten turisthytte ligger omtrent midt på.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør via Lierbyen og Vestsideveien (RV21) til Egge og videre på Eksetraveien til Eiksetra eller Solvang.
Parkering på Eiksetra eller Solvang.
Husk kontanter til bompenger og parkering.
Annonse