Søgne - LangMoroLøypa (Søgne Morothon)

Legg til huskeliste
Annonse
Dette er den nye 21km lange LangMoroLøypa i Søgne Morothon som arrangeres første lørdag etter første søndag i november (180 deltakere i 2014).
LangMoroLøypa starter på Tangvall:
Gå under E39 ved Kunstgressbanen. Inn på blåmerket løype nord for banen. Opp bakken. Forbi veien til Søgneskiltet. Gjennom granskogen på Stokkemyra. Over bekken...

Adkomst med egen bil

Rikelig med parkeringsplasser på Tangvall ved Kunstgressbanen nord for E39 og rett før undergangen under E39.
Annonse