Søgne - LangMoroLøypa (Søgne Morothon)

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  18,9 km
  5 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Dette er den nye 21km lange LangMoroLøypa i Søgne Morothon som arrangeres første lørdag etter første søndag i november (180 deltakere i 2014).
LangMoroLøypa starter på Tangvall:
Gå under E39 ved Kunstgressbanen. Inn på blåmerket løype nord for banen. Opp bakken. Forbi veien til Søgneskiltet. Gjennom granskogen på Stokkemyra. Over bekken som går fra Kråketjønna til Graskjerrvann. Forbi Krågetjønna. Opp på Langevannsheia. Til høyre i stikrysset. Kan skimte Langevannet nede på høyre side. Kommer til løypas høyeste parti ca 160 moh. Etter en bekkepassering og et steinete sted kommer Lille Kabbertjønn til syne på venstre side. I neste stikryss til venstre mot Kabbertjønna. Rundt tjønna på nordsida over Kabbermyra. Ut på skogsbilveien som går til sørenden av Vranglevann. 200m sørover mot Gloppa. Ta til høyre ved skiltene i retning Linnåsen. Etter ca 900m, ved høyspentlinja, til høyre mot Linnåsen. Linnåsvannet på høyre side. Under Linnåsen ved Taralds Røyrmyr til høyre og opp på Linnåsen. Forbi varden og nordover mot Skogen.
Forbi Linnåskjerka. Forbi Nepstaddalen. Over Øygardsmyra. Ned til stikryss før Skogen. Ta til venstre ned til Tronstadvann. Til venstre på traktorveien og sørover. Forbi Nepstadmyra. Opp Buktebrådan mot Linnåsen. Til høyre i stikryss ved Linnåspallan. Etter få meter så til venstre og "merkebånd" gjennom skogen over Torjusheia og ned Stredekleiva til Hellersdalen. Til venstre ned Hellersdalen. En tur til høyre opp i heia ved Hellersdalsslåta. Til høyre på skogsbilvei i Fidjane. Ut Fidjane mot E39. Til venstre før broa over E39. Altså ikke over broa, men under E39 ved tennisbanene. Videre til mål på Tangvall.
Hele løypa er blå-merket bortsett fra over Torjusheia, som er naturreservat, og ekstrasløyfa opp i heia ved Hellersdalslåta.

Søgne Morothon er arrangert hvert år fra 1992.
Arrangør er Søgne Skiklubb i samarbeid med Søgne Friidrett.

Turkartet Linnåsen dekker området. Det selges hos DNTSør, Midt-Agder Friluftsråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Rikelig med parkeringsplasser på Tangvall ved Kunstgressbanen nord for E39 og rett før undergangen under E39.
Annonse

Publisert av