Laukeng - Storåsen

Publisert av privatperson
Velkommen til å utforske naturen i et område mennesker her tråkket stier i flere tusen år. Området har en artsrik flora og fauna, samt fantastiske geologiske formasjoner skapt under den kaledonske fjellkjedeformingen for ca. 450 millioner år siden.
En lett og enkel tur for å oppnå storslått utsikt mot nord til Saltstraumen, mot øst til deler av Skjerstadfjorden og mot sør til Marvoll/Fjellvika og de majestetiske Børvasstindan.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering på Knaplund eller Straumøya ved Saltstraumbrua. Følg gang og sykkelvei til trafokiosk på Laukeng, hvor skiltet turløype til Storåsen starter. Alternativt kan en ta buss til Tuv og følge gangvei mot Laukeng.
Første del av turen går i lett skogsterreng til kommuneveien til Evjen. Stien følger asfaltert vei ca. 90 m, der du tar av sørover på den gamle veien til Marvoll. Like etter høyspentlinjen følger du bergryggen mot øst i en slak stigning til Storåsen. Herfra kan du ta en avstikker til Tuvlia og jernalderstien med funn fra eldre steinalder.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.