Einehaugsfjellet

Publisert av: Indre Sunnfjord Turlag

Einehaugsfjellet

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  3,7 km
  1 time, 20 minutter
  En vei
 • Sesong
  Apr - okt

Einehaugfjellet ligg på austsida av Trodalsvatnet i Angedalen. Toppen er greiast gå til ifrå Eikeland. Du kan parker der det er merka til Trodalen, følge merkinga mot Trodalen til du kjem opp i ca. same høgda som vatnet, 410 moh. Det står eit skilt, av eldre årgang, der du skal ta av. Oppover herifrå er det litt merka med røde merker, kan vere vanskeleg å finne. Det er delvis tett vegetasjon med parti med open fin bjørkeskog. Her er det skikkeleg bratt til du kjem over skoggrensa.

Oppe på snaufjellet er det delvis god sti. Om du går ut mot kanten så du ser rett ned i Trodalsvatnet. Her er lett og fint å gå bortetter ryggen. Toppen har ingen varde, men er ein markert kolle. Du bør beregne litt lenger tid enn du til vanleg ville brukt på ein tur med tilsvarande stigning, i overkant av 650m stigning, på grunn av den bratte lia.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg Angedalsvegen, Fv481, 12 km frå Førde sentrum til Eikeland. Det er merket parkeringsplass på venstre side sammen med infotavle om Trodalen.

Indre Sunnfjord Turlag