Siggjarvåg, Holmedalsvatnet rundt inkl. Sølvrusteklubben, Bømlo

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 4,3 km
  • 1 time, 30 minutter
  • Rundtur
  • 187 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året
Sti frå parkeringsplassen frå Siggjarvåg. Storfugl i området. Stien går forbi
Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Utsiktspunkt mot Finnåsvatnet frå
toppen av Sølvrusteklubben. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet
og Holmedalsvatnet.
Kabbrettedalen: Dette er eit svært gammalt namn som kan ha fleire ...

Adkomst med egen bil

Sti frå parkeringsplassen frå Siggjarvåg
Annonse