Søgne - Tofteland - Volleberg / til toppen av Vardeheia(1)

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  3,2 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Denne turen går fra boligområdet Volleberg i Songdalen kommune til utsiktspunktet Vardehei (100 moh.) på Tofteland i Søgne. Her er det, som bilder viser, fin utsikt i mange retninger. Det er gjestebok i en postkasse der utsikten er best. Returen til Volleberg skjer i samme løype slik at turen blir ca. 6,5 km.
Men returen kan også gå fra Tjomsevannet og opp Fiskebudalen, se Søgne - Tofteland - Volleberg / Vardeheia(2).
eller fra Tofteland og nordover langs Toftelandsveien, se Søgne - Tofteland - Volleberg / Vardeheia(3).
Store deler av løypa er ny. Arbeidet er utført på dugnad i 2014 av Jan Skogen og Per Steinar Nilsen med Kåre Vestøl som leder. Stien er tydelig i terrenget og merket med bånd i stikryss.
Start sørøst i boligområdet Volleberg på blåmerket løype. I bakken ned mot Øvre Lians Hatjønn tar du 90 grader til høyre (og forlater blåmerket sti). Du går vestover på sørsida av ei lang myr og kommer snart til en slags traktorvei. Følg denne. Den svinger etter hvert mot øst og bakken blir nokså bratt. Du kommer til et platå hvor det er gapahuk og diverse utstyr som tilhører utegruppa ved Nygård skole i Søgne. Stien fortsetter sørover i østre kant av Bringeheia, i skråninga ned mot Fiskebudalen. Deretter går stien vestover på sørsida av Bringeheia og møter en sti/vei som fører ned til Toftelandsveien. I første kryss går vår sti til venstre 90 grader mot sørøst. Etter ca. 450 meter så går stien i bratte småbakker vestover til du når toppen.
På den øverste kollen er det en stor gravrøys, ca. 8 x 8 meter og ca. 1 meter høy, sannsynligvis fra bronsealderen.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst til løypa kan skje fra alle deler av Volleberg. Men parkerer du ved veien i sørøstre hjørne av Volleberg, og følger blå merker, så er du på rett sti med en gang.
Det er også mulig å parkere ved pumpestasjonen ved Toftelandsveien og derfra komme inn på løypenettet fra Volleberg.
Annonse

Publisert av