Sjusjøen-Gåsbu på ski

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening 
Annonse

Om turen

Dette er en knallfin skitur som man kan velge å ta som dagstur eller overnattingstur. Start i Birkebeinerløypa, ta av til høyre etter ca 500 m. Følg skiltet løype til Ljøsheim, videre til Hamarsæterhøgda, Prestsætra, Lavlia, Brumundsætra og Målia. Herfra er det flere muligheter til Gåsbu. Halgutusveen (nordøst for Bringbu) og Sandfløten(øst for Lavlia) er to ubetjente HHT-hytter man kan overnatte i, men disse ligger et par kilometer unna oppkjørt skiløypa. Målia er også en ubetjent hytte som ligger i løypenettet. Les mer om hyttene våre på ut.no OBS: Strekningen Hamarsæterhøgda - Lavlia kjøres bare fra uke 8 og til påske. Resten av løypa kjøres hele sesongen.

Detaljert løypebeskrivelse:

Fra Sjusjøtunet: 0,5 km i Birkebeinerløypa, deretter til høyre i første løypekryss, mot sydvest og nedover til Fjellelva. Oppover mellom Mostefjell og Sollifjell til løypas høyeste parti 940 moh. med utsikt til Brumundkampen og Gitvola. Til Ljøsheim. Hygga fjellkro, 200 m skiltet, N for løypekryss. Nes røde kors vakthytte 250 m N langs bilvegen. 

Fra Ljøsheim: Løypa går fra løypekryss 200 m S fjellkroa, ved p-plass, mot syd over myrene. Løypekryss etter ca. 1 km; ta halvt venstre mot Hamarseterhøgda; utover og flatt 5 km på store, åpne myrdrag. Før Hamarseterhøgda, ved første løypekryss, passeres krigsminne på venstre hånd. Gjennom hyttegrenda, kryssing av bilveg, videre over åpen myr 500 m, til venstre i løypedelet; skiltet. Her starter sporsettingen med Hedmarken turistløyper sin maskin. Gjennom bjørkeskog og åpne myrer, på slutten noen utforkneiker, 5 km til Prestsetra, obs: kryssing av trafikkert veg. Ofte brukt sjokoladestopp. 

Fra Prestsetra: 1 km delvis på/mest ved siden av brøytet bomveg, forbi løypas laveste punkt 567 moh., før sporet svinger av vegen sydsydøst opp bakkene, følger kommunegrensen mellom Hamar og Ringsaker (også grense mellom Vang og Furnes allmenninger), før lange flater mot Spjeldsjøen; halvveis ca. 27 km. Fin sydvendt rasteplass mot esker (moreneavsetning) på venstre side av løypa, særlig i sol. Videre på østsiden av sjøen 6 km gjennom etter hvert småkupert furu- og bjørkeskog mot Lavlia (tidl. skysstasjon/servering, nå privat). Bilveg. 

Fra Lavlia: Opp bakkene under Helvetesberget 2 km til Brumund fjellstue (100 m til venstre i løypekryss). (Alternativ løype fra Lavlia mot Kjeltåsen vest for Brumundkampen med forbindelse til Tørbustilen – Vollkoia (53 km)). Videre 1 km til Brumundsetrene (stigning 135 m fra Lavlia). Fra Brumundsetrene (løype til Kjeltåsen) ned ca. 1 km til kryssing av Fjellvegen. Videre 5 km over småvokste myrdrag til løypekryss 400 m nedenfor Målia serveringshytte. Fra Måliakrysset mot Budor (46 km), mulighet videre til Jønsrud over Savalsetra (59 km). Mot Gåsbu: letteste løype 11,5 km: om Krakholen (med forbindelse over St. Olav og Tørbustilen til Vollkoia. Fra Krakholen den gamle fjellvegen forbi Måsetra, derfra som lysløype forbi Lageråkvisla til Gåsbu (53 km). 

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parker ved den store parkeringsplassen der Birkebeinerløypa går under veien på Sjusjøen.

Adkomst med offentlig transport

Kollektivalternativ: Tog til Lillehammer. Buss fra Lillehammer til Sjusjøen.

Annonse