Skjeggen

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Skjeggen er det høyeste fjellet i ytre del av Meløy. Turen opp kan være krevende, men en klarværsdag blir du rikelig belønnet med en fantastisk utsikt når du er vel oppe.

Mulighet for parkering ved Salten museum/Meløy bygdemuseum på Øde, omlag 1,3 km nord for Reipå sentrum. Gå ut på fylkesvei 17 og nordover like forbi bautaen. Ta første kjerrevei til høyre, som går over dyrka mark (ta hensyn til beitedyr!), fram til Mølnåga og opp gjennom skogslia til vannbassenget. Hold til venstre for pumpehuset og opp gjennom steinura. Etter et kort stykke går det en sti til høyre opp på ryggen som går parallelt med Mølnåga. Følg stien videre opp i Mølndalen.

I deler av den bratte fjell-lia over skoggrensa, mellom 400 og 600 m o.h., er stien litt utydelig og kan være vanskelig å finne, men hvis du følger kanten oppover (ikke for nært!), så kommer du inn på stien øverst i lia. Siste partiet mot toppen er mindre bratt og lettere å gå.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Fant ingen stoppesteder i nærheten.

Varsel

Annonse