Sagkollen i Hvarnes - Rundløype

Publisert av privatperson
Turen opp til Sagkollen går i variert og flott skogsterreng med en blanding av stier og traktorveier. Følg rødmerking hele veien. Første delen går på en grusvei som deretter tar deg oppover på en relativt bratt skogssti, videre går turen innover i dalen på en grusvei. Siste delen opp til toppen går igjen på en vakker sti oppover i skogen.

På toppen er det opparbeidet en nydelig sitteplass med flott utsikt uttover mot lågen og Hvarnes og ned mot Hellenes. Her kan det fyres båll i bålplassen og det er masse sitteplasser.

En perfekt søndagstur for hele familen med pølser på bålet ! Turen passer alle aldre.

Ønsker du å gå rundløypa går du ned igjen traktorveien et lite stykke og følger rødmerking. Etter en liten stund nedover langs dalen vær oppmerksom på et kryss og et rustent oljefat med rød pil til venstre! Følg stien til venstre rett oppover bak tønna. (ikke traktorvei nedover eller bratt oppover) Herfra er det enkelt og følge rødmerking videre nedover i dalføret.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av mot Hvarnes fra riksveien og ta til høyre rett etter brua og følg veien et godt stykke forbi Hvarnes kirke og videre mot Hellenes. Du vil se en stor plass på høyre siden og et postkasse stativ på venstre siden merket Hellenes/Rep. Parker på plassen på høyre side av veien. Følg grusveien oppover mot toppen og forbi husene, her ser du et skilt merket Fossestien og et rødt merke og pil opp til Venstre. Følg rødmerking hele veien.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.