Brautersetra til Tjuvknatten

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  6,1 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - nov

Fra Brautersetra går en sti inn i skogen, over ei lita bru over bekken fra Flolangen og opp og over Øysjøhøgda og ned til Djuptjenn. Der er det en bålplass med sittemuligheter ved tjernets bredde. Derfra går stien videre oppover lia til toppen av Tjuvknatten. Stien er godt merket og oppgått. På toppen av Tjuvknatten går stien bortom et utsiktspunkt og det sammenraste utsiktstårnet som en gang stod på toppen av Tjuvknatten. Fra Tjuvknatten går stien videre ned til Østre Tresjøen. Stien går langs med Østre Tresjøen og flere steder er det fine sittemuligheter med utsikt utover sjøen.

Fra Østre Tresjøen går Lærerinnestien til Brautersetra. Den kommer fra Auli kirke. Lærerinnnestien er oppkalt etter Elida Raugstad. Hun hadde en strevsom skolevei som hun gikk til fots og på ski i årene 1912-37. Stien mellom Auli kirke og Brautersetra er 13 kilometer lang. Terrenget mellom Østre Tresjøen og Brautersetra er preget av mye myr med spredt furuskog. Stien er tydelig og godt brukt hele veien og har et par bruer over bekker på sin ferd gjennom skogen til Brautersetra fra Østre Tresjøen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering med veiavgift ved innkjøringen til Brautersetra i Dragsjøveien. Dragsjøveien mellom kommunegrensa til Aurskog-Høland og Dragsjøhytta er avgiftsbelagt/bomvei. Betaling skjer på nett. Informasjon om betaling ved innfarten. Ingen fysisk bom på veien.
Annonse