Høyslass

Publisert av: Bø Turlag

Høyslass

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,3 km
  1 time, 40 minutter
  En vei
 • Sesong
  Mai - nov
Fra parkeringsplassen ved Travbanen/Skyttarbanen velger vi stien på sørsida av Høyslassfjellet. Ved første stikryss, etter ca 3 km, tar vi avstikkeren opp til Bronsealderrøysa på Høyslassnuten. Gravrøysa her oppe er imponerende stor og etter sagnet skal den være gravplassen til en småkonge fra hedensk tid. Slike gravrøyser var ofte rikt utstyrt med både mat, klær, våpen og verdisaker. Røysa skal ha blitt røva på 1800-talet og alle verdisaker fjernet. Turlaget har satt opp informasjonstavle som forteller historia til røysa.
På tilbaketuren fra gravrøysa tar vi stien ned mot Høyslassplassen som trolig er fra midten av 1700-talet, og fraflyttet på slutten av 1800-talet. Plassen var trolig først ”vårstule ” til Nordbø, men ble senere husmannsplass til denne garden. Høyslass var nok en god plass, plassfolket hadde både ku, sau og geit og de dyrket rug, bygg, havre og poteter. I dag er alle hus borte og innmarka tilgrodd. Du kan lese mer på informasjonstavla som står ved plassen. Etter besøket følger vi stien tilbake til parkeringsplassen ved travbanen.
Denne turen går i variert skogsterreng med høyeste punkt 375 moh. Turlengde ca 5 km og høydeforskjell 225 meter. Bø Turlag merker og vedlikeholder stien.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra rundkjøringen i Bø sentrum tar vi Stasjonsvegen og fortsetter langs Lundevegen. Etter ca. 2 km kommer vi til Veirudkrysset. Her tar vi Kyrkjevegen til høyre og 200 m lengre framme Skyttarvegen til venstre. Ved enden av Skyttarvegen finner vi Travbanen og Skyttarbanen og parkeringsplass med turlagets informasjonstavle. Avstand fra sentrum ca 3,7 km