Russerhula

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening 
Annonse

Om turen

I Russerhula gjemte russiske krigsfanger seg under krigen. I april 1942 rømte flere russiske krigsfanger fra en fangetransport med jernbane gjennom Stange. De fleste ble tatt, men to av russerne ble holdt skjult her et par måneder før de kunne komme videre, og det ble samlet inn mat og klær til dem. Rømlingene ble fulgt over til Odalen der andre tok over den videre losinga til Sverige. Saken ble rullet opp i løpet av høsten 1942. En rekke personer ble arrestert, og mange ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland der flere av dem døde. Det mest aktuelle startpunktet er Lindstadsvea, men det kan også parkere et par biler der stien krysser vegen til Sørli tømmerterminal.

Start fra Lindstadsvea: Kjør fra E6 langs Sørlivegen og ta av til venstre på Tallbergroa etter ca. 3 km.
Kjør 600 meter til du kommer til Stasjonsstien. Følg stien sørover og ta av til venstre etter 400 m. Da er det 400 m til posten. Hvis du vil ha en litt lengre tur, kan du fortsette videre mot Maurdalsvegen. Da krysser du Sørlivegen etter noen hundre meter og går videre til Langmyra, 1 km fra Russerhula. Der tar
du til venstre og går enda 400 m til Mattisrud. Sving til venstre igjen og følg Stasjonsstien i retning mot Tangen. Etter 900 m er du tilbake ved Lindstadsvea. Hele runden er på 3,2 km.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start fra Lindstadsvea: Kjør fra E6 langs Sørlivegen og ta av til venstre på Tallbergroa etter ca. 3 km. Kjør 600 meter til du kommer til Stasjonsstien.
Annonse