Svardalsstøylen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,8 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Start frå Øyrabrua mellom Svardal og Steindal. Her kan du parkere og gå austover på bilvegen ca 200 meter. Sving så til høgre inn på skogsbilvegen (bom).

Du går på skogsbilvegen opp til Åmotsstølyen. Frå Åmotsstøylen til Svardalsstøylen og vidare ca. 1 km. innover mot Stølsbotnen går det skogsveg. Det er ein relativt flat og lett veg å gå.

Turen er teikna inn og er ei rettesnor

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør Fv 514 til Øyrabrua
Annonse