Rusletur i Rygges kulturlandskap, Evje - Vardåsen - Botnertjernet. Lengde ca. 5,4 km

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,4 km
  1 time, 20 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mar - nov

Turen går til Rygges høyeste punkt, Vardåsen (ca. 89 moh), og rundt hele Vardåsen og den starter på parkeringsplassen til golfbanen på Evje. Ved innkjørselen til p-plassen og med ansiktet vendt mot Larkollveien, finnes skilt merket Blomsterstien, inn langs golfbanen og følger den et lite stykke. Ta sti til høyre ved postkassestativet og p-plassen ved ”Nyjordet”, svakt oppover mot skogen. Her er det et skilt som viser mot tårnet på Vardåsen.

I starten er det noen bratte og steinete partier oppover (gamle Larkollvei). På den I det ellers så flate landskapet, er åsen synlig på lang avstand. Vardåsen, med sine 89 m.o.h, er høyeste punkt i Rygge.. Utsiktstårnet der er 12 meter høyt.

Tilbake på stien, går den videre sørover inn i skogen. På sørsiden av åsen ligger Botnertjernet som er en del av naturreservatet. Følg tjernet mot sørenden. Det er flere rasteplasser langs vannet. Botnertjernet er fullt av vannliljer og nøkkeroser.

I enden av vannet, følg en bredere sti til høyre inn i skogen og nedover mot Evjesund. Botner Gård sees oppe til venstre. Ta venstre sti og gå videre langs åkerkanten. Herfra følg stien merket Kyststi opp i skogen, og gå på nedsiden av åsen mot enden av golfbanen og Evjesund. I Evjesund går grusveien / Kyststien inn i skogen til Kajalunden.

Den fredede bøkeskogen i Kajalunden er et naturreservat , med sin edelløvskog.

Inne i Kajalunden er det etter hvert flere stier å følge. Det finnes oppslagstavler der som forteller om skogen og om kulturminnene.

Du er nå i nærheten av parkeringsplassen ved Evje golfbane. hvor det går flere stier tilbake til starten.

NB!! Det henstilles til turgåere om å ta med all søppel hjem. Må man et nødvendig ærend ute i skogen, må det graves et lite hull i bakken først. Når ærendet er gjort, kan man dekke over med f.eks. mose.

Historikk:

Skogen på Vardåsen er nesten uberørt av nyere tids skogdrift og de eldste furuene er fra ca. 1850. Det er et rikt fugleliv i området og de fleste fugleartene som har tilhold er typiske barskogsfugler.. Ved tårnet finnes skilt; som forteller om tårnet og ett som forteller om Vardåsen naturreservat.

Sør på toppen ligger det en gravrøys fra bronsealderen. I tråd med skikken på den tiden ble gravrøysene lagt på et godt synlig sted med vidt utsyn utover landskapet og havet (før trærne kom).

Botnertjernet er kunstig oppdemmet, og ble i sin tid brukt til produksjon av is. På 1800-tallet var eksport av is til bl.a. England en viktig næringsvei.

Om våren hekker gjess, ender og svaner her.

I Kajalunden finnes fylkets største bestand av blåbær-bøkeskog (smyle-bøkeskog) og annen edelløvskog, samt et tilgrensende areal hvor forekomsten av bøk er økende, med tilhørende naturlig plante- og dyreliv.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Egen bil, parkering ved Børsebakke, evt. P-plassen ved golfbanen på Evje.

Adkomst med kollektivtransport

Buss rute 403 Moss-Larkollen - stoppested Evje
Annonse