Langs Lustrafjorden til Legene

Publisert av: Luster kommune
Annonse

Om turen

Lett tur til dei veglause frukthagane og slåtteteigane i Legene. Vakker vandring langs fjorden gjennom ur og edellauvskog. Noko ulendt, men ingen bratte parti. Høgdeskilnad: 20 m.

Historie: Gangstien har vore brukt fram til ca. 1965.

Ved Sølvkanneuri har ein trudd at det har vore graven ned ein sølvskatt i ura. Ei svensk dame som meinte ho hadde synske evne fortalde rundt år 1900 denne historia: Kona til høvdingen som levde i Solvorn ein gong i vikingtida, rømde frå mannen sin med den yngste dottera og alt sølvet han åtte. Ei skrede losna i Feivallsberget og begrov dei her.

Legene: Gamal slåttemark og frukthagar.
Mollandstå: Staden der folk frå Mollandsmarki hadde båtstøa si. Her er det mogeleg å gå opp den gamle ferdselsvegen til Mollandsmarki, men det er svært bratt og ulendt.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av frå fv 55 ned til Solvorn. Parkering i Solvorn sentrum.

Varsel

Annonse

Publisert av

Luster kommune