Budor - Korperud - Øisætra - Målivegen

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Rundtur fra Budor gjennom Klekkefjellet naturreservat til Korperud, som ligger ved Øksna. Fine badekulper. Videre gjennom småkupert terreng på Øksnas østside til Øisætra. Herfra vestover forbi Veslegardsholtet sæter og inn på Målivegen og langs denne tilbake til Budor.

Detaljert beskrivelse


Følg Rondanestien østover fra Budor gjennom Koiedalen og inn i Klekkefjellet naturreservat. Dette er et flott turområde sommer som vinter med glissen, praktfull fjellfuruskog. Det er fin utsikt fra Klekkefjellet (675 moh) spesielt mot Hedmarken og Mjøsa i syd.

Stien er lagt rundt store myrområder på Savalsæterkjølen. Snart krysser vi den gamle sætervegen fra bygda til Øisætra.

Et kortere alternativ av turen er å følge denne stien nordover til Øisætra og inn på bilvegen. Ta inn på stien som går vestover mot Målivegen/Bjørkvolla på andre sida av brua over Svaen-Øksna.

Vi fortsetter turen sydover 200 meter, der Rondanestien tar av fra Øisætervegen videre mot Storholtet. Følg bilvegen 1 km til Korperud. Er været fint kan det passe med et bad i Øksna her.

Stien videre til Øisætra fortsetter på andre sida av brua, først langs elvebrinken, senere i vakkert, småkupert terreng. Før vi kommer inn på stien fra Nordhue, passeres treningssenteret til fuglehundklubben.

Nordhuevegen følges sydover 300 meter over brua. Stien går langs vestbredden av Øksna 400 meter til stikrysset. Bryt av vestover over sætervollen, som er særlig idyllisk på våren og forsommeren.

Bilvegene til Størigarden og den nye vegen til Målia krysses. Sætervollen Veslegardsholtet passeres øverst i lia, herfra følges bilveg til Målivegen og langs denne tilbake til Budor.


Ca 14,5 km.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Budor, Storholtet, Korperud eller Øisætra.

Hamar og Hedemarken Turistforening