Rugleheia rundt - Kulturminner på rekke og rad

Publisert av: Stavanger Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  12,3 km
  5 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - sep
Rugleheia ligger på Ualand. Det store fjellmassivet ruver mellom Urdalsvatnet, Førland og Bjuland. Det er merket løype rundt heia. Turen går gjennom flotte omgivelser med kulturminner tett i tett. Utgangspunktet for rundturen er en parkeringsplass mellom Vasshusvika og Bjuland. Herfra følger du en landbruksvei inn til Urdalsvatnet. Men det går også vei fra Ollestad til demningen ved Urdalsvatnet. Herfra er det sti gjennom ei stor ur på vestsida av vatnet. Det er lett og fint å ta seg fram på en sti gjennom den store ura. Urdalen ligger som en trang dal fra vatnnet i retning Hovsherad. I dalen var det gardsdrift i tidligere tider. Nå er det bare steinmurer igjen tter driftsbygningen og trapp og mur fra våningshuset. Dalen er frodig og lun.

Stien følger dalsida mot nordøst. Den stiger jevnt opp mot vannskillet ved Kjørmotjørnene, som er tre småvatn på rekke og rad. Her dreier stien mot nord. Du går gjennom småskog i lyng og litt kratt. Noen våte myrer må forseres før du går ned mot stien til Førland. I krysset møter du skilt som viser veien til gards. Det er vel verd å ta avstikkeren til den fraflyttede grenda ørland. Her skal det ha vært fem gårdsbruk. De siste beboerne flyttet på 1960-tallet.

Du kan gå lia opp mot Askeskor. Før du begynner nedstigningen mot Sandvotna og Bjorli, må du krysse en stor myr. Dette punktet har alltid vært et kritisk punkt på veien til Førland. Noen store planker tjente som «vei» før. Nå er det bare å finne seg beste veien rundt myra, om det ikke er spesielt tørt. Stien går langs vatnet helt til du møter kulturbeitet på Bjuland. Da er det bare å følge stien eller terrenget fram til den offentlige veien ved Bjuland.

Løype: Merket. 4-5 timer.

Verd å se: Trappa og rester av murene forteller hvor gardshuset i Urdalen lå.

Båndtvang: 1. 4 – 20. 8.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst: E39 til Ualand. Sving av og kjør over den nye brua og videre mot Byrkjemo. Etter rundt én kilometer er det en stor parkeringsplass på venstre side. Følg så en landbruksvei på høyre side av veien inn mot vannet Glessjor. Følg langs høyre bredd til en vei dukker oppi skogen. Dette er veien til demningen ved Urdalsvatnet. Nå er det bare å følge merket sti videre.