Budor - Svaen - Bjørkvolla

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Rundttur fra Budor over Svaen og om Bjørkvolla. Blåmerket.
Turen følger Rondanestien vestover sætervollen på Budor og opp skitrekket i Svaenlia.

På toppen av Svaen (758 moh) er det vidstrakt utsikt i alle retninger. HHT har plassert en ”fjellviser” på toppunktet. Denne viser navn, avstand og høyde på fjelltopper i horisonten. Buskfurua på Svaen ble plantet av Løiten Ungdomsforening rundt 1920. Det var et forsøk på å skogkle fjellet – ei oppgave ungdomsforeningene landet rundt hadde satt seg som mål.

Fra toppen løper stien sammen med den gamle sætervegen fra bygda om Gryllingsætra til Målia.

Ved stikrysset nord i Svaenlia forlater vi Rondanestien og går østover i retning Bjørkvolla, Øisætra og Nordhue. Skiløypene mot Målia krysses. Ved Vesle-Svaen er det tilrettelagt en rasteplass. Myrstrekningen mot Bjørkvolla er klopplagt. Bjørkvolla var tidligere ei fellessæter, som ble drevet av flere garder sammen. Bekken som renner over sætervollen er hovedtilførselen til Svaen-Øksna, som renner sammen med Nordhue-Øksna ved Øisætra.

Fra avkjørselen til Bjørkvolla følges Målivegen tilbake til Budor.
Ca 2,5 timer - 6,5 km.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst: Budor Gjestegård.

Hamar og Hedemarken Turistforening