Ganddalturen - nærtur i Sandnes

Publisert av: Sandnes Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  10,4 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Du kan starte turen fra Ganddal idrettsplass. Du rusler ned mot brua over jernbanen og har nå den store godsterminalen på høyre hånd. Videre går turen opp Fabrikkveien hvor du har en rekke store bedrifter. Her på Kvål ligger også Norges første BMX-bane, etablert i 1982. Denne holder fortsatt internasjonal standard. Du krysser Kvernelandsveien og kommer inn i landbrukslandskapet langs Stokkelandsveien før du krysser den gamle Ålgårdbanen.

Du er nå nede på den populære turveien rundt Stokkalandsvatnet. Dette vatnet ble fredet i 1996 på grunn av fuglelivet. Du passerer Holane og går over Høylandsånå som renner ut i vatnet.
Fra Stokkalandsvatnet skal du nå opp mot Sørbø. Dette området er rikt på fortidsminner. Du går forbi Sørbø skole, Sørbøhallen, Lunde Boas og Lundehaugen ungdomsskole.

Fra Lundehaugen kommer du inn på Hoveveien hvor du tar bratt ned Sørbøbakken til Storånå og parkområdet som går fra Sandnes sentrum til Stokkalandsvatnet. Nå skal du vandre sørover til Ganddal sentrum, opp Kvernelandsveien, under Jærveien og opp Olabakken mot Åse. Fra Torger Carlsens gate kommer du inn på sykkel- og gangstien som går langs rv 44. Ved Leiteveien svinger du ned mot Jærveien og krysser under denne til Ganddal idrettsplass.

Ganddal bydel: Folketall 8147 (2018) Areal 12,1 km2

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkeringsplass ved Ganddal idrettsplass, Paulinehagen 2 ved Jærveien

Adkomst med offentlig transport

Buss 22, se www.kolumbus.no Tog til Ganddal
Annonse