Holandsosen naturreservat

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  2,3 km
  45 minutter
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Holandsosen er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder, tidevannsareal med mudder og kvikkleire, brakkvannstjern, og småvassdrag. Vann og tjern er omgitt av brede og frodige vegetasjonsbelter med strandengparti og rike ålegrasenger. Mellom våtmarksarealene er det småkuppert terreng med lyng og myr. Her er det et usedvanlig rikt og variert fugleliv gjennom hele året.

Det er også store botaniske verdier i naturreservatet. Området består av kalkrike bergarter som gir næring til basekekrevende vegetasjon som for eksempel orkideer. Kjerneområdet for vegamaure ligger i reservatet. Vegamaure finnes i Norge kun i Vega kommune, øvrige voksesteder er på Island. Kalkrike lyngheier, som er den dominerede vegetasjonstypen i reservatet, er en globalt sjelden vegetasjonstype. I Norge har vegetasjonstypen sitt tyngdepunkt på Sør-Helgeland.

Holandsosen naturreservat ligger innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Vær obs på reglene for ferdsel i naturreservatene. Fugleliv må ikke forstyrres og vegetasjonen er vernet mot ødeleggelse.
(Kilde: Miljøstatus i Nordland)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Startsted:
1. Fv 89 til Holand, turløypeskilt ved veien til Bergåker.
2. Fv 83 til Valla, kommunal veg til Viksås. Turløypeskilt ved veien ned til Vega Havhotell.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.