Birte-Bergstadfjell i Fyresdal kommune

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  12,4 km
  4 timer, 30 minutter
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt
Lett, men tildels kondisjonskrevendetur på grunn av bratte stigninger.
Lengde:ca 4,5 timers turKrever godt fottøy

Dette er en flott rundtur i Øvre Birtedalen – fra Birtestøyl i sørenden av Birtevann og rundt Bergstadfjell og tilbake langs vassdraget mellom Nesvatn og Birtevatn.
Etter at det ble anlagt ny løype med bro over Tovsliåni
nord for Nesvatn, åpnet det seg mulighet til å gå syd om
Bergstadfjelll via bro over strykene i Tovsliåni til
Ørnefølgje og Løkedalskrysset uten hasardiøs vading.
Samtidig kan 3/4 av løypa, den fineste delen, utnyttes til
denne fine turen rundt Bergstadfjell.

TUREN:
Ved Birte starter den nye løypa østover på ei tømmerslepe.
Den stiger opp gjennom dalen og passerer idylliske
Bergstadtjørn hvor ”helikopterhytta” ses på nordsiden.
Ved enden av vannet er en koselig rasteplass rett ved bekken.
Etter pause forsetter du utover den vide dalen i retning
Buvik ved Nesvatn, med Bergstadhei i sør og mektige
Bergstadfjell, på 935 m, i nord. Det er nå lagt gangbaner
over myrene og derfor ser du fjellveggen bedre enn før.
Når du øyner Nesvatn, dreierløypa nordover under bratthenget
fra Bergstadfjell og opp over ei hylle i heia. Her
førte bøndene faktisk hest og kveg når de ikke kunne ro
på Nesvatn, selv når sne og is gjorde det farlig,– du vil
ikke tro det! Utsikten innbyr til en rast. Eldre beboere kaller
denne etappen for Bjønnevegen. Løypa følger så det
gamle tråkket nordover langs Nesvatn, under
Bergstadfjell`s svaberg og opp til øvre del av Bråtjørn. Her
er det lagd bro over fossestrykene i elva fra Birtevatn. På
østsiden finner du fine rasteplasser ved ”kaskadefossene”.
Ved utløpet av Tovsli Øytjørn venter tung stigning opp
mot hovedveien ved Ørnefløgje for de som skal videre.
Imidlertid holder vi oss på vestsiden av elva og kan fortsette
på litt utydelig og umerket sti langs vestsiden av elva.
Følg helt rundt sørvestsiden av Tovsli Øytjørn og fortsett
oppover på syd-siden av Tovsiåni. Du må forsere to bekker
før du møter den bekken som kommer ned fra
Bergstadfjell. Følg den omtrent 300 meter, drei syd om
Klauvåsen og etter en stund møter du veien til gården med
samme navn. Da er du straks ute igjen på hovedveien inn
til Birte.
ALTERNATIV:
Dersom man har vanskelig for å komme tilbake til bil ved
Birte, kan turen startes på den gamle stien fra Fisketjørn,
via Fisketjørnstøyl og opp til Bergstadtjørn.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør fra Åmli mot Gjøvdal og Birtedalen. Øverst i dalen
passeres Gjevden og Vindilhytta. Kjør langs Nesvatn til
det høyeste punktet nord for Nesvatn. Her går merket sti
ned lia til Tovsliåni – da er du midt i rundturen.
Hvis du tar utgangspunkt i Øvre Birtedalen, dreier du til
venstre over broa ved informasjonstavla og forsetter til
Birte. I veidelet ser du skilt mot Granbustøl som følges.