Assæ-Granestua ved Arendal

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  16,2 km
  6 timer
  En vei
 • Sesong
  Mai - okt
Her er flere turer som kan gjøres hver for seg, men som går i samme terreng
og derfor beskrives sammen. Området som beskrives ligger mellom Assæ, Gullknapp, Granestua, Skjævestad og Myra.
Utgangspunkt for turene vi beskriver her er Tveiten, men
du kan selvsagt også starte ved Granestua, Lille Assæ,
Bråstadhuset eller andre fine tilkomstpunkter i sør, nord
i Froland eller i øst.
Turen fra Lille Assæ til Granestua er en ganske lang tur
ca 10 km, men går i lett terreng og etter en pause på
Granestua er man opplagt for tilbaketuren. Det finnes
mange alternative stier å gå - forsøk gjerne noen av disse.
Tur 1: Tveiten, Langehage, Eikelia, Grandalsliene,
Sosvadalen, Tveitensaga
Turen er ca 7 km, middels lett, og tar ca 1,5 t + pause.
Fra Tveiten følges veien mot NØ. Gå forbi Lindåstjern
og Lonene til Langehage. Fra Langehage fortsettes mot
Granestua gjennom Tømmerkjerr og forbi
Kalstadtjenna. Støtt opp om Granestua ved å kjøpe kaffi
eller annet drikke og vaffel hvis det er servering når du
kommer fram. Returner samme vei til Gulptjern er passert.
Her tar du av til høyre og går et lite stykke mens
stien dreier mot venstre før du krysser Lilleelv. Gå videre
forbi Eikelia og til Grandalen og fortsett mot SV
gjennom Grandalsliene og Sosvadalen. Ta av mot Tveiten
når du kommer til Urdalen. Nå kommer du snart ned til
Tveitensaga og utgangspunktet for turen ved Tveiten.
Om sommeren er det dyr på beite ved saga. Ta hensyn til
dette når du passerer. Det er også mulig å avkorte denne
turen ved å ta av fra Langehage til Grandalen eller fra
Lindåstjern opp til Liane. Det er bademulighet fra svaberg
i Lindåstjern.
Tur 2: Tveiten – Granestua – Tveiten –
alternativt Tveiten, Granestua, Folåsen, Augland,
Midtstøl, Tveiten
Denne turen har også utgangspunkt ved Tveiten og følger
samme trase til Granestua som turen som er beskrevet
foran. Fra Tveiten følges veien mot NØ. Gå forbi
Lindåstjern og Lonene til Langehage. Fra Langehage
fortsettes gjennom Tømmerkjerr og forbi Kalstadtjenna
til Granestua. Fra Granestua går vi nå over parkeringsplassen
nærmest Granestua og på stien mot Jerpentjenn.
Herfra videre forbi Folåstjenn og til Folåsen – en gammel
husmannsplass som var bebodd helt fram til 1962. Følg
så løypa mot Augland i litt kupert terreng. Følg traktorveien
som går langs jordet som er på din venstre side rett
før du kommer fram til Augland. Gå nå langs veien forbi
Midtstøl og inn i skogen ved Midtstøl sag midt mellom
Midtstøl og Våland. Følg stien inn i skogen forbi Åletjenn
og til Langemyr. Før du kommer helt fram til
Tveiten tas av til venstre og ned til parkeringsplassen som
ligger på veien rett før man kommer inn til Tveiten.

TILKOMSTVEIER:
Fra Bråstadhuset
Her kan du parkere ved Bråstadhuset og følge FV42 ca
200 meter mot Froland og deretter ta av mot høyre til
Seljåsen. Når stien mot Assæneset møtes følges denne) ut
til Assæneset. Følg deretter veien som går vest for
Eikåsen ned til Tveitsbekken - som er bekken som går fra
Tveiten til Assæ – opp til høyre, forbi Plassen og til
Tveiten.
Fra Lille Assæ.
Fra bommen på veien inn til Lille Assæ går du mot NØ.
Følg denne veien til enden av Assævannet og ta ned til
høyre og følg stien over et jorde og opp på veien som
kommer fra Assæneset. Nå kan du velge om turen skal gå
om Assæneset eller direkte mot Tveiten. Hvis du tar en
tur ut på Assæneset vil du se at det passer med en rast
enten nede på neset hvor bademulighetene er fine eller
oppe på jordet under fine eiketrær. Veien videre til
Tveiten går valgfritt til høyre eller venstre fra Assæneset
og mot Eikåsen. Følg deretter stien som går vest for
Eikåsen mot Plassen og etter enda litt er du fremme ved
Tveiten.
Fra Lille Assæ kan du også følge veien videre mot
Tversaveien og ta av til høyre på toppen av første litt
lengre bakke. Følg stien som går over til Tveiten herfra.
Småturer med utgangspunkt fra Granestua
Kjør til parkeringsplassen ved innkjørselen til Granestua.
Sykle eller gå inn til Granestua og rundt Kalstadkjenna.
Lengde ca 1,5 km. Det er satt ut benker og bord langs
vannet og ved hytta. Mange spennende utskjæringer og
hule trær langs stien, insekter, frosker og fisker i vannet.
Granestua er åpen 35 søndager fra 1. september til 1.mai
og åpningstiden er 10 til 15.

RUNDT GRANESTUA:
I løypeboka til Grane er det også 4 fine turløyper rundt
Granestua som vi har fått lov til å beskrive her. Alle disse
forslagene er rundløyper som starter og slutter ved
Granestua. Alle turene går ut over parkeringsplassen
nærmest Granestua og mot Jerpentjern.
1 . Tur én tar av til høyre mot Kalstadtjenn rett etter at
Jerpentjern er passert og returerner til Granestua langs
vestsiden av dette vannet.
2. Tur to følger løype én men etter Jerpentjern går du
videre forbi Folåstjern til Folåsen. Her tar du av til høyre
og går til Tømmerkjerr tilbake til Kalstadtjenna, forbi
denne og til utgangspunktet ved Granestua.
3. Tur tre går også forbi Jerpentjern og Folåsen. Følg
stien videre mot SV til Småtjern. Drei til høyre her og gå
mot Gulptjern. Ta til høyre enda en gang og gå gjennom
Tømmerkjærr, forbi Kalstadtjenna til Granestua.
4. Tur fire kan du velge om du vil følge tur tre til
Gulptjenn eller gå forbi Kalstadtjenna og gjennom
Tømmerkjærr til Gulptjenn. Fra Gulptjenn følges stien
mot vest og tar snart av til høyre, før du følger stien som
går til den nedlagte plassen Rønningen. Gå videre møt
øst til Kalstadaua og returner til Granestua.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er skiltet til Granestua fra Longum rett etter bensinstasjonen i retning Oslo på E18. Myra eller Tveiten finnes ved å kjøre mot Myra fra Harebakken rett utenfor
Arendal. Alle stedene nevnt som utgangspunkt for turene har grei parkering for noen biler, men ta hensyn.

Aust-Agder Turistforening