Til Furuåsen - med Hovdehytta og eventyrskog

Publisert av: Asker Turlag
På Furuåsen ligger en virkelig eventyrskog som gir deg både fysiske utfordringer og ro i sjelen. Der er gammel granskog som brytes av vakre småmyrer og åpne partier der fjellet kommer opp i dagen. Søkk, rygger og små stitråkk der dyr og mennesker ferdes skaper variasjon og spenning.

Fra Solliveien ved Bergssetra går blåstien oppover til husmannsplassen Kastet, bebodd til ca. 1870. Tuften etter stua ligger tett ved stien, mens jordet går helt ut til stupet mot Bergsmarka. Blåstien fortsetter bratt opp til Hovdehytta. I klarvær ser du bl.a. Linnekleppen i Østfold, Hvittingen ved Holmestrand og Gaustatoppen i Telemark herfra. Hovdehytta kan være utganspunktet for å oppleve eventyrskogen. Bruk den, men far varsomt! Alle rygger og søkk går i nord-sør-retning. Følger du en av dem nordover, går du deg ikke bort, men kommer til blåstien Hovdehytta-Furuåsen-Vestlia-Solli. Et stykke nordvest for Furuåstoppen tar gulmerket sti av til Kommunehytta og Solli utfartsparkering. Like før Vestlia ligger en av de mange kølabonnene rett nord for blåstien. Der er det reist kopi av milekoia som kølabrennerne brukte.

I 1997 pekte Askers befolkning ut Solli som bygdas fremste kulturminne, et konsentrert og synlig minne om bosetting og bruk gjennom tidene. Området var beiteland i begynnelsen av bronsealderen (1.700 f.Kr.). Folk slo seg til på Solli som jordbrukere senest 500 e.Kr. Det bekreftes av alle gravhaugene på gården, nå 16, tidligere flere. Rydningsrøyser viser at innmarka strakte seg nordover forbi Vestlia til Kariåsen. Etter svartedauden ble gården seter og så bosatt på ny i 1655. På 1700-tallet var det to bruk i felles tun på Solli. Den gamle veien fra Solli til Bergsmarka og videre mot Asker og Lier går langs Sollibekken og var i bruk til 1918. Nå er den en fin tursti.

Asker kommune kjøpte Solli i 1948. Nå spiller gården en viktig rolle for friluftslivet i bygda både sommer og vinter. Stua og stabburet er blitt trivelige møtesteder, og hestehold holder innmarka åpen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kollektivtransport: Buss 71 Asker - Drammen til Skanseløkka eller buss 701 Asker - Rustadgrenda til Trollstua, gå sti forbi Svartputt til Skansen, ca. 900 meter.
Med bil/sykkel: Følg Solliveien til Bergsetra (etter Solliveien 119) eller Solli p-plass (like ovenfor Solliveien 153)