Harestua St. til Korpeberget og tilbake.

Publisert av: DNT Hadeland

Harestua St. til Korpeberget og tilbake.

En lett tur i flott skogsterreng. Turen er ikke merket i terrenget. Blanding av vei, skiløype, sti og grusvei. Turen starter på Harestua St. og følger gangvei langs fylkesvei 24 ned til fylkesvei 16. Så noen meter nordover langs denne før en tar inn på Haganveien mot vest. Rett etter kryssing av elva går stien inn til høyre i Haganskogen. Deretter til venstre i første stikryss og stien følges til skiløypa. Så langs skiløypa mot sør og kryssing under Rv. 4. Ca 250 meter lenger sør, etter å ha passert den høyeste kulen i skiløypa, tar stien brått inn til høyre rett før ei stor furu. Herfra er det god sti opp til Korpeberget ca 750 meter oppover i åsen. Korpeberget er en markant fjellformasjon med et loddrett stup på ca 10 meter. Fra Korpeberget går stien videre vestover opp til grusveien. Grusveien følges ca 1,5 km sørover før en kommer til sti som krysser veien skrått. Stien følges nedover til venstre. Den er i underkant av 1 km lang og ender nede på grusveien der skiløypa går. En er nå rett vest for Vesle Skillingen uten at vannet er synlig. Ta til venstre og følg grusveien tilbake nordover. Rett før enden av grusveien der det er en stor snuplass går sti/skiløype ned en bakke til høyre. Etter ca 400 meter langs denne er en tilbake i stikryss mot Korpeberget og kan følge samme vei tilbake som en kom.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start fra Harestua St. NSB.

Adkomst med offentlig transport

Tog til Harestua St. via Gjøvikbanen.