En flott rundttur til Lyngbudalen naturereservat via Vennemyr

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  8,8 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Dette er en flott tur for en dag du har 3-5 timer til rådighet. Du kommer gjennom variert klassisk sørlandsterreng. Lite folk i området og greie stier 90 % av veien. Etter kort tid kommer man til gården Vennemyr. Vennemyr er en av de minste Søgnegårdene. Den hørte opprinnelig til gården Berge. Plassen var bebodd fra 1707 . Gården er nå selvsagt forlatt, men det blir brukt som fritidseiendom. Lengere inn i terrenget kommer en til natureservatet Lyngbudalen. Lyngbudalen er vernet for å ta vare på en av de største sammenhengede barlindforekomstene i Agder og Rogaland. Naturreservatet ligger i en sprekkedal på sørsiden av Rossevannet. I Lyngbudalen finnes en av de største forekomstene av barlind i landet. Antallet barlind i området er anslått til ca. 1000 individ, voksende på ulik bonitet. De største trærne når høyder med 12-13 meter og med en stammeomkrets på 2 meter i omkrets. Vegetasjonen i området varierer mellom svartor-sumpskog, alm-lindeskog og blåbær-eikeskog. Stien fra Kjosetjønn og gjennom Lyngbudalen er en del av en gammel byveg mellom Kristiansand og Søgne. Det er ikke tillatt å plukke eller ta med seg planter fra naturreservatet. Det er gjort unntak i vernebestemmelsene for sanking av bær og sopp. Telting og bålbrenning i verneområdet er forbudt. Se verneforskriften for fullstendig oversikt.
Ved Kjosetjønn er det fine muligheter for en rast og man er her utenfor verneområdet så et bål er mulig.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Kjør Langenesveien (456). Parker i busslommen og følg blåmerket løype innover i terrenget. Fint plass til 4-5 biler.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.