Retthellseter i Hole

Publisert av privatperson

Retthellseter i Hole

Koselig tur til gammel setervoll. For tiden disponerer Hole historielag seterhus og uthus på vollen. Kan gjøres som kort tur langs vei/sti fra Dronningveien eller litt legre tur opp langs Grønndokka. Dette var den gamle seterveien!
Flott utsikt fra Grønndokka over Ringerikes kulturlandskap og omkringliggende fjell og skogsområder.
(Høydeprofilen på UT.no er feil. Vi kommer aldri over 500m!)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil opp Dronningveien til liten parkeringsplass 100 meter etter Kronprinsens utsikt.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.