Alsvik - fra kano- til toppturer Skrussfjellet

Publisert av: Stavanger Turistforening

Alsvik - fra kano- til toppturer Skrussfjellet

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,9 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året
Alsvik ligger ved Kyllesvatnet i Lutsivassdraget. Området har en variert natur og et vekslende terreng. Siden 1969 er det tilsammen plantet over 51.000 bartrær i felt, blandet med områder av løvskog, myr, lyng og einer. I den nordøstlige delen av området er det en del ur og bratt fjell. I området ned mot Kyllesvatnet er turterrenget lettere. Fra toppene er det god utsikt over deler av Lutsivassdraget og Alsvik-området. Varierende vegetasjon og terreng gjør området svært attraktivt for ulike fuglearter.

Området er knyttet sammen med tursti fra Noredalen med en avstikker opp på Øykjafjellet. Fra Kyllesvatnet er det merket ny tursti over toppene Jøstolen og Skrussfjell over til Høgås hvor løypa møter stien fra Noredalen. Turstiene og turvegene er merket, og flere av vegene egner seg for barnevogn og manuell rullestol med ledsager. Langs enkelte av stiene og vegene i Alsvik er det satt opp naturinformasjon. Det er også satt ut benker og bord på forskjellige steder i Alsvikområdet. Ved Kyllesvatnet er det fine muligheter for bading, fiske og kanoturer. Alsvik natursenter har kanoer for utleie.

Løype:
Merket og skiltet. Ansvar Sandnes kommune. Turveier og stier. Tungt å gå utenom løypene. Det er satt opp informasjonstavler på startstedene. Turene varierer i lengde og tid.

Fiske:
Fiske med stang. Fiskekort.

Båndtvang:
1. april - 20. august. Lukk alle grinder.

Kart:
Høle 1212 I. Friluftskart “Ut i det grønne".

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst: Egen transport eller buss til Noredalen Bygdahus eller Lutsi. Fra Lutsi skiltet veg til Alsvik.  Parkering: Alsvik og ved Noredalen bygdahus. 

Adkomst med offentlig transport

Buss til Noredalen Bygdahus eller Lutsi