Jotunheimstien Etappe 3: Bruvoll - Kvitingen

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om turen

Anbefalt dagsetappe : Snellingen -Åbborputthytta
Antatt tid 6 timer

Snellingen – Svartåsen Antatt tid 2,5 timer

Stien går over vollene på Snellingen og videre langs opparbeidet gammel kjerreveg til Bruvoll. Bruvoll var på 1950-60 tallet skogshusvære med felleshusholdning. Stien går over myrene N.Ø. til riksveg 35 hvor vi krysser under vegen og går videre nordover til Avalsjøen. Så går vi over Avalsjødammen, en stor oppmurt steindam. Tidlig på våren eller etter stort regnfall kan det være mye vann over dammen. Vi anbefaler da å gå skogsbilvegen om Leirsjøen til Surka. På furumoen ved Surkesand er det stidele. Jotunheimstien er merket mot Surka, en gammel finneplass og ei skogsstue. Ovenfor hovedhuset kan en se rester etter et gammelt jaktslott. Stien krysser så fylkesvegen og går øst for det idylliske Damtjern. Vi går noen hundre meter på skogsveg og opp bakkene til enda en skogsveg som vi følger ca. åtte hundre meter til stien tar av mot Svartåsen. Svartåsen har vært ei sætergrend, men det er nå bare to hus igjen. Godt rundskue fra plassen. Her hadde Milorg treningsleir i 1944.


Svartåsen- Åbborputthytta 3,5 timer

Fra Svartåsen går stien nordover, forbi Langmyrhytta (gammel skogsstue) og langs grasbevokst veg til vegkryss. Videre oppover til Høvra hvor vi krysser skogsveg to ganger. Høvra sæter blir fortsatt brukt til beiteområde for hester og det er fin utsikt mot Skjerva og omland. Mot Gullensæter går stien i granskog. På sætra finner en fortsatt noen hus etter sæterdrift . Jotunheimstien går nordover til Saubekken og krysser skogsbilveg. Vi går videre i gammel skog mot Auresjøen og følger så blåmerket skogsbilveg ca. tolv hundre meter til vegkrysset i østenden av Vassbråa. Her er Jotunheimstien merket mot Bustevollen. De som ønsker det kan gå direkte videre til Lygna og får da en dagsettappe på ca. 9.5 timer.
Om noen ønsker overnatting her følges skogsbilveg tre km til Lommtjernshytta,videre på gammel sætersti en km forbi Finnlangen sæter til Åbborputthytta. Dette er ei skogshytte fra ca. 1920 med den standard som var vanlig da. Jordgulv med brisker langs veggen og vedovn midt i rommet. Liggeplass for fire til åtte personer på hardt underlag.

Hadeland Turlag åpnet 4 oktober 2009 sin første ubetjente hytte, Kjørestua på Sagvollen. Dette har blitt en fin alternativ overnattingsplass på Jotunheimstien. Når du kommer til østenden av Vassbråa tar du til venstre i krysset og følger skilting mot Kjørestua. Etter 1,5 km. går veien over i blåmerket sti frem til Sagvollen og Kjørestua. Fra Kjørestua tas bilveien til venstre(nordover) Etter ca 0,5 km. kommer vi til et kryss og tar til høyre. Etter 1 km. et nytt veikryss og vi holder også her til høyre. Etter ca. 300m. kommer vi til Bustevollen og tar til venstre inn på Jotunheimstien igjen.

Anbefalt dagsetappe : Vassbråa - Lygna
Antatt tid 4,5 timer

Vassbråa - Lygna 4,5 timer

Fra vegkrysset i østenden av Vassbråa går Jotunheimstien langs skogsbilveg ca. 2,8 km fram til Bustevollen. Langs denne vegen passerer vi en fin opparbeidet badeplass. Fra Bustevollen er det ca.seks hundre meter sti før vi kommer inn på skogsbilvei som vi følger 2,5 km til Risbakken vegkryss. Det er en fin badeplass ved nordenden av Ognilla. Følg vegen ca.fem hundre meter til stien tar av opp Risbakklia på gammel driftsveg og over ei stor jordfylling. Stien går her opp til skogsbilveg som fører til den idylliske Malsjøsætra. To hundre meter øst for sætra tar stien av opp mot Lushaugen 812 m.o.h. En kan gå rundt høgda på vestsia , men vi anbefaler en avstikker opp på selve toppen som er den høgeste på Hadeland og et fint utsiktspunkt. Det er en gammel brannvaktsstasjon på toppen og brannvaktshytta er fortsatt inntakt. Etter nedstigning fra toppen går stien forbi hytta til Hadeland orienteringslag som er serveringshytte i skisesongen.

Herfra er det fire km til Lygna over noen myrer og ellers god sti. Vi passerer Finnskjeggholen halvegs til Lygna. På Lygna kan en velge å ta inn på Lygnasæter Hotell, tlf. 613 28 613, www.lygna.no som gir prosenter til DNTs medlemmer, eller Skarvåsbu, Tingelstad Jeger og Fiskeforenings hytte på østsia av Lygnavannet. På Lygna Camp er det dusjmuligheter. Kontakt hotellet.

(Snellingen-Lygna kan anbefales som en dagsetappe på ca. 9,5 timer)

Anbefalt dagsetappe Lygna – Kvitingen ( Kjerringfred)
Antatt tid 7 timer

Lygna – Blokhus Antatt tid 1.5 timer

Her kan en velge mellom to ruter til Blokhus, enten over Hengely eller Skålsætra. Jotunheimstien går den vestre ruta ut fra Lygna på siden av riksveg 4 vestover forbi vegkryss mot Hengely og langs gammel kjerreveg til Kortungen sæter. Stien kommer ut på Kortungsvegen som leder oss nesten til Skålsætra. Like før sætra er det et stidele der blåmerket løype kommer opp fra Brandbu sentrum. Skålsætra er et nydelig utsiktspunkt mot Gaustatoppen, Norefjell, Vikerfjell m.m. Her er det også et plantefelt av Edelgran. Stien videre mot Blokhus har noen fuktige partier. Framme på Blokhus er vi på den gamle Høgkorsvegen som fra Brandbu blir kalt Kjølvegen. Dette navnet kommer av at et hærfølge dro båtene sine på kjølen fra Randsfjorden til Einavatnet i gammel tid. Høgkorsvegen er i dag merket som Pilgrimsleia.

Blokhus – Runden Antatt tid 2 timer

Stien tar av fra Høgkorsvegen hundre meter nord for parkeringsplassen og går forbi Nysætra og Flyndra til vegen mot Åstjern. Her følger vi vegen en km for så å ta av over bru mot Runden. Vi går igjennom denne fredelige og stille grenda med småbruk og noen hytter fram til stidele ned mot Bleiken stasjon. Her fortsetter Jotunheimstien mot Hennung.Ett annet alternativ til Jotunheimstien er å følge Kjølvegen fra Blokhus til Sniklebakken og sti herfra forbi Kommerike sæter til Åstjern. Her er det mulighet for overnatting og mat.Fra Åstjern går vi en gammel kjerreveg til Hennung grend. Krysser jernbanen og sti til skogsveg mot Korselva og inn på Jotunheimstien igjen mellom Runden og Kvitingen.


Runden – Kvitingen ( Kjerringfred) Antatt tid 3.5 timer

Jotunheimstien går i gutua nordover forbi et småbruk og ei hytte og videre nedover en traktorveg til fylkesvegen mot Hennung. Stien krysser vegen og går inn en grasdekt traktorveg langs Gjøvikbanen. Vi krysser en liten bekk vest for Laderud. Her oppe i lia hadde NSB en dam hvor de fylte opp de gamle damplokomotivene. Stien går i undergangen og ned mot Hauktjern, krysser her elva og et nedlagt jorde, videre langs en traktorveg for så å ta over furumoene til Villingrud hytte. Herfra er det skogsbilveg til Korselva.

Som en avstikker kan vi ta vegen nordover 1,5 km til Beitingstjernet der vi finner en fin badeplass i nordenden. Like bortenfor der jernbanen går i storfyllinga er det anlagt en stor undergang for elva kombinert med tømmertransport med hest.

Jotunheimsstien følger gammel sæterveg mot Gulsjøen og vi kommer fram til Svartdalssætra. Her er det fint å raste nede ved båthusene. Opp til Toppåstjern må vi gå etter skogsbilveg ca. to km til nordenden av tjernet der stien mot Kvitingen går opp. Det er en del våte myrer på denne strekka. Navnet Kvitingen kommer trolig av at det er mye reinlav på toppen. Hytta Kjerringfred er en åpen Milorghytte som ligger en km NØ for toppen og er foreløpig overnattingssted.

Slik kommer du deg dit

Fant ingen stoppesteder i nærheten.
Annonse

Publisert av

DNT Oslo og Omegn