Historisk vandrerute (Ráisjávri - Saraelv)

Publisert av: Den Norske Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  48,5 km
  3 dager
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt

NB! Merking og skilting av ruta kan være mangelfull. Planlagt åpning er høsten 2018.

Lang og til dels krevende rute med mange vad og ett bratt parti. Over bekken ved Reisavannhytta på sommerbru og nordvestover til transformatorstasjonen og videre mot vest over bløt myr. Čieknjaljohka vades. Langs kjøresporet mot sørvest mellom Holvinvárri og Áitevárri. Så mot vest og nordvest langs Ráisluoppal. Njárgajohka vades. Videre over sandmoene sør for Boazoroavvi og mot nordvest. Noe myr gjennom skogen, tørt ovenfor skoggrensa. Inn dalen mellom Vuolavárit og Boazoaivi. Langs nordøstsida av Njuolgavárri. Ned til Miehtavággi der Miehtajohka vades. Så opp nord for Miehtavárri og ned til Luvddiidjohka som vades. Bratt ned Imobakkene til Imojohka som krysses tre ganger. Første kryssingen er enkel der elva er delt i flere løp. Den neste er grei å hoppe mens det nederste stedet er mer krevende. Så over Avvejokha på helårsbru og langs Reisaelva til helårsbru ved Nedrefosshytta. Gangtida er 11 t.

Videre fra Nedrefoss til Saraelva følger man merket sti på sørøstsida av Reisaelva/Ráiseatnu. Åpen koie (Vuommádatkoia) ved Nikolaistilla. Sørvestover til sommerbru over Vuomádatjohka. Bort til kraftlinja som følges til Reisaelva igjen. Rautusuvantojoki vades. Bekkene mellom Rautusuvantojoki og Alttarinjoki og Alttarinjoki kryssea på klopper eller vades (krevende i flom) mens Cissaldat steingås. Grov ur ved elvekanten ved Sieimma. Litt sør for Furuholmen kommer merkinga inn på veien til Saraelv som følges ca. 2 km. Så ca. 2 km på sti og 1 km på vei siste stykket til Saraelv. Reisadalen er svært frodig slik at stien ofte kan være vanskelig å følge på grunn av vegetasjon sommerstid.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst fra Kautokeino er fra RV93 via FV6 til Cunovuohppi (10 km). Derfra langs kommunal vei som går mot Biedjovággi. Etter om lag 35 km fra Kautokeino må du ta av fra veien og videre ca 4 km til Reisavann. Det er to stier/veier ned til vannet. En som går fra gjerdeanlegg ved Leamsejávrrit og en som tar av fra veien om lag 3 km lengre nord, dvs rett øst for høyde Joalotoaivi. Sistnevnte er tillatt å kjøre med bil, men er meget dårlig stand. Det er for øvrig en rekke spor og veier som brukes av reindrift. Vær oppmerksom på at disse ikke alltid går dit du skal. Et annet alternativ er å følge Nordkalottruta fra start i Kautokeino frem til Ráisjávri/Reisavann.