Åsbiskogen ved Arendal

Publisert av: Aust-Agder Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,0 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Apr - okt

Åsbieskogen er et av de mest sentrumsnære turområdene i Arendal .
Her er det fine muligheter for kvelds- og dagsturer i fin natur. Start turen ved å gå langs gamle vestlandske hovedvei og ta utstikkere fra denne.

RUNDTUR
Fra parkeringsplassen (hvor du også kan komme ved å gå,
sykle eller ta buss) følger du grusveien ca 200 meter mot
Biejordene. Deretter svinger du bratt til høyre og går opp
bakken som leder mot Solbergvannet. Solbergvannet har
fine odder som ligger mellom veien og vannet og er godt
egnet for en rast og/eller et bad. Følg veien videre mot
Stoa og gå til du treffer på en vei som går inn mot venstre.
Følg denne til du treffer den andre stien som tar av til venstre
enda en gang og gå litt oppover. Følg stien til den
gamle Doppedalen hvor du finner en fin rasteplass både
under fri himmel og under tak i tilfelle regn. Følg så stien
mot Biejordet og returner til utgangspunktet. Dersom du
velger å følge gamle vestlandske hovedvei helt opp til Stoa
(som også er et fint utgangspunkt for turen), kan du ta til
venstre her og følge stien ned til boligfeltet ved
Badstudalen ved Bie. Det er på denne stien også mulig å
ta av til Doppedalen. Dersom du derimot følger stien til
du kommer til husene i Badstudalen, velger du å ta til venstre
ut på Biejordet og følge stien/veien langs dette til
utgangspunktet ved Bjønnes.

GAMLE VESTLANDSKE HOVEDVEI
Veien kommer inn i området ved Solberg og går ut av
området ved Grandalen. Veien er anlagt under ledelse av
generalveimester Bartholomeus Rummelhoff i åra før og
etter 1800 og er en del av den gamle veien mellom Oslo
og Stavanger. Gjennom Åsbieskogen er veien meget godt
bevart og viser på en utmerket måte hvordan de første
kjøreveiene så ut. Det blir stadig mindre igjen av den vestlandske
hovedvei og den delen som går gjennom Åsbieskogen
bør bevares for ettertiden.

ANDRE VEIER I ÅSBIESKOGEN
Et iøynefallende trekk ved området er alle veiene og stier
som snor seg på kryss og tvers. Dette er veier som bandt
husmannsplasser, gårder og annen bebyggelse sammen.
Dessuten har det i flere århundrer vært drevet gruvedrift
og skjerping i området, og flere veier fører til gamle gruver
og skjerp og har vært brukt som malmveier. Vi vil
også peke på veien til Strømmen som går inn ved
Biebekken, forbi Bie gård og opp til Klodeborg. Denne
veien var i bruk før den nye hovedveien mellom
Strømmen og Bjorbekk ble bygd i 1924.

SPOR ETTER FOLK FØR OSS
I området mellom Grandalen, Bie, Solberg og Åsbie
bodde fra 1600-tallet husmenn, bergbrytere og andre som
var knyttet til bergverksdrift og andre næringer som møller
og sagbruk. Boplassene til disse kan ennå gjenfinnes
som husmurer. Flere av plassene har vært bebodd på
1900-tallet. Hele området danner en kulturhistorisk enhet
som gjennom århundrer var knytta til bergverk.

GRUVER OG SKJERP
Et jernmalmfelt som fra 1600-tallet har dannet grunnlaget
for bergverksdrift helt fram til vår tid, strekker seg
gjennom området. De mest kjente malmgruvene ligger i
utkanten av området (Klodeborg og Solberg). Men også i
området finnes det gamle jernmalmgruver som ennå er
synlige som vannfylte hull. I tillegg til jernmalmgruver er
det også kvarts- og feltspattgruver som er synlige hvis du
ser etter (Doppedalen og Jespersplass).

***

Lyst til å vinne en hytteovernatting? De 20 første som kommer innom standen til DNT og viser en fullført liste, får en gratis overnatting på en av våre hytter. Hva venter du på? Kom deg ut på tur!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Dette er et av de nærmeste turområdene til selve Arendal
by, og naturlige startpunkter er mange, blant annet
Bjønnes, Solberg, Ormetjenn/Maxis, Strømmen, Bie,
Klodeborg og Stoa industriområde. Turen vår starter fra
Bjønnes stadion ved Kloppene. Følg FV42 fra Arendal
mot Stoa og kjør inn ved Bjønnes stadion, kun ca 1,6 km
fra Arendal sentrum. Kjør forbi selve banen og parker
inne ved der grusveien starter.

Aust-Agder Turistforening