Espelidstølen - Idyll nord-øst i Lund

Publisert av: Stavanger Turistforening
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,6 km
  5 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Et flott turområde finner du i nordøstre del av Lund. For å komme dit, svinger du av fra E 39 ved Råse bru sør for Hovsvatnet og kjører gjennom Hovsherad mot Bjørnestad i Sirdal. Da vil du hele tiden til høyre se høye og avvisende fjell, men bak fjellsidene åpner landskapet seg, blir småkupert og idyllisk. Dette er det mest attraktive turområdet i hele Lund kommune. I dag er flere ruter merket med rød maling på steiner og trestammer. En av rutene starter ved Furbekktjørn, går om Indre Sandstøl til Espelidstøl og videre til Solli. Der møter den en annen rute som kommer fra Kvitingen direkte til Solli. Merkingen fortsetter langs Vigelandsvatnet og veien gjennom Steinbergsdalen til Flatestøl.

Kvitingen er i dag en ødegård. Den har lidd samme skjebne som Solli, Takholt, Indre Sandstøl og Espelidstøl. Men overalt finnes sporene etter tidligere generasjoner, steinmurte bekker og kanaler, steingjerder og røyser, kvernhus og solide murer etter andre bygninger på gården. Hele området var tidligere rikt på småvilt og fisk. Slik er det ikke lenger, men elg og bever er nye arter som mer og mer setter spor i skogslandskapet. Dessuten er heiene beiteområde for sau.

Furbekktjørn – Sandsstøl – Espeli – Støl – Solli – Kvitingen tar ca 3 timer. Kvitingen – Solli tar ca 3 timer . Skinbergstølen – Flatestøl forlengelse til Sætra tar ca 2 timer.

Båndtvang:
1. 4 – - 20. 8

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra E 39 over Råse bru og nord gjennom Hovsherad på Fv 3. Rv 42 til veikryss ved Bjørnestad. Fv 3 retning Moi. Parkering: Best ved Furbekktjørn. Noen få plasser også ved Kvitingen. Små muligheter i Flatestøl.