Forside > Utforsker > Område > Vestfold, Skrim og Luksefjell

Utforsk Vestfold, Skrim og Luksefjell!

Finn turer og hytter i området

Vestfold spenner over kyst- og skogsstier i lavlandet og opp til Skrim-området med høytliggende skoger og åser. Ja her er det fra svaberg til bart på de høyeste toppene.

Rundt Vestfoldbyene finner du et nær turtilbud med flere serveringshytter og lett tilgjengelige hytter drevet av både Friluftsrådet og de lokale DNT-foreningene.

Skrim og Luksefjell

Mellom Lågendalen i øst og Skiensvassdraget i vest strekker det seg et sammenhengende skogområde nordover til Kongsberg. Det ligger både i Telemark, Buskerud og Vestfold.

De vidstrakte skogene rommer både karrige små fjellpartier og frodige smådaler hvor mennesker har ryddet og bodd i uminnelige tider. Vi regner veien over Bolkesjø som nordgrensa for dettet området og veien forbi Vindfjelltunet som sørgrensa.

Turtilbud

Skrim har mest barskog, men det finnes enkelte lommer med edelløvskog. Høyeste punkt er på den 871 meter høye Styggmann. Det ligger en låst steinhytte oppe på toppen.

I området for øvrig finnes det en rekke turistforeningshytter og det er merket et stort og sammenhengende rutenett som strekker seg gjennom hele området.

Mest populære turer

Fra Omholtsætra til Darrebu, Ivarsbu og Sørmyrsæter og fra Nordagutu til Svanstul. Topptur til Styggemann.

Gode startsteder

Svanstul i sør, Omholt i øst, Ravalsjø i nord og Breidsethytta i vest.

Mer informasjon

Tilpass søket for