Forside > Utforsker > Område > Knutshøe i Jotunheimen

Utforsk Knutshøe i Jotunheimen!

Turen over Knutshøe, som ligger rett sør for Besseggen, er populær. Men fjellet er også en viktig hekkelokalitet for kongeørn på våren og sommeren. Kongeørn er svært sårbare for forstyrrelser under hekkeperioden, og det er derfor ikke anbefalt å ta turen over Knutshøe før etter 1. juli. 

Kongeørn startar med pardannelse allerede i februar-mars, og det skal lite forstyrrelser i reirområdet på denne tida før fuglene dropper hekkeplanene. Etter egglegging er foreldra viktige for å skjerme egg og unger mot både nedkjøling og overoppheting. 

Ungene trenger mat flere ganger om dagen, og ved gjentatte eller langvarige forstyrrelser kan det bli for lenge mellom hver gang foreldra uforstyrra kan komme seg til reiret for nødvendig oppfølging. 

Ungene blir mer robuste ettersom de vokser til og får bedre fjærdrakt. Selv om de ikke er flygedyktige før langt ut på sommeren, har ornitologer, som har kartlagt området rundt Knutshøe, vist til 1. juli som en dato for når den mest sårbare perioden er over.

Tilpass søket for