Forside > Utforsker > Område > Reinheimen

Utforsk Reinheimen!

Finn turer og hytter i området

Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen. 

På vandring i disse fjellområdene kan du møte på både villrein, jerv, kongeørn og jaktfalk. I tillegg er området er rikt på kulturminner etter gammel villreinfangst. Mye folk kommer du imidlertid ikke til å møte, da det er lite tilrettelegging for fotturister. 

Nasjonalpark  

Så seint som i 2006 ble Reinheimen Nasjonalpark opprettet, som det nest største villmarksfrie området i Sør-Norge. Omkring 2000 rein overvintrer i området, og nettopp hensynet til villreinen er grunnen til at man ikke har tilrettelagt området spesielt for fotturister. Skal du på tur må du bære med deg både mat og telt i sekken. Det er imidlertid gode både jakt- og fiske-muligheter i området. 

Gode startsteder 

Billingen, Bjorli, Pollfoss og Lesjaskog

Mer informasjon  

Tilpass søket for