Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve

Lomsdal-Visten nasjonalpark er et unikt stykke Helgelandsnatur, med grotter og fjorder, skog, høyfjell og topper. Her er det lettgått og tunggått. Stein og frodig daler. Og masse vann. I vatn, fjorder og ville vassdrag.

Nasjonalparken, som ligger i kommunene Vevelstad, Brønnøy, Grane og Vefsn, ble åpnet i 2009 og forvaltes gjennom et lokalt nasjonalparkstyre som du finner mer informasjon om her: http://nasjonalparkstyre.no/no/Lomsdal-Visten/.

Lomsdal-Visten kan by på storslagne naturopplevelser, men er likevel en godt bevart hemmelighet for mange. De nærmeste årene kommer det til å skje enkel tilrettelegging i parken. Denne ønsker vi som jobber med nasjonalparken å dele med dere. Og kanskje bruker dere parken mer?

Annonse