Asker Turlag

Asker Turlag ble stiftet 29. mars 2006, og er det første lokale turlaget under DNT Oslo og Omegn. Formålet for de lokale turlagene vil være det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet”, og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Vi arrangerer fellesturer, først og fremst i områder som kan nås innen en times reise fra Asker. Vi er medarrangør av turorienteringen Askeladden som ble startet av Asker Skiklubb i 1966. Vi legger til rette for friluftsliv ved å etablere og vedlikeholde blåmerkede stier i marka og langs kysten. Vi deltar i drift og vedlikehold av DNT Oslo og Omegns to hytter i Asker, Hovdehytta og Småvannsbu og bruker dem til arrangementer.

Eksempler på aktiviteter kan også være store familiearrangementer på søndager, klatrekurs og klatrekvelder for ungdom både utendørs og innendørs, formiddagsturer for seniorer og temakvelder.

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget, dersom de bor i Asker kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Ved årsskiftet 2020 hadde Asker Turlag over 6000 medlemmer.

Kontaktperson for styret i Asker Turlag er styreleder Hans Oddvar Augedal. Tlf. 97 54 33 22. Ønsker du oversikt over vårens program så finner du det på her, eller har du innspill på turer og aktiviteter, send en e-post til Askerturlag@dntoslo.no

Annonse