Nord-Troms Turlag

28. mai 2014 kom det et nytt skudd på stammen til Troms Turlag.

Denne datoen var det stiftelsesmøte på Storslett og Nord-Troms Turlag ble vedtatt stiftet som et lokallag av Troms Turlag, og tilknyttet Den Norske Turistforening.

Lokallaget består av medlemmer fra de fire nordligste kommunene i Troms; Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Annonse