Legg til huskeliste
  221
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  For english, see below.

  Se prisliste for overnatting her.

  Eventyrhytta Gullhorgabu ligger nydelig til i hjertet av Bergsdalen. Flott, stor og spennende hytte. Her kan man enten bli noen dager eller gå videre til hyttene Vending eller Høgabu.

  Flere av sengene på hytten kan forhåndsbestilles, mens noen senger er holdt av til gjester uten reservasjon. Slik sikrer vi at det alltid er plass på hytten.

  Last ned DNT Hyttebetaling på mobilen. Hyttebetalingsappen erstatter betalingsfullmakter for å betale for spontane overnattings- og dagsbesøk, samt proviant på hyttene. Appen fungerer også på hytter som ikke har mobildekning - du legger da inn dine kjøp offline på hytta og betaler via appen på mobilen når du får dekning.

  Stien fra Småbrekke i Bergsdalen går på den kulturhistoriske "Militærvegen", som ble bygget som transportvei mellom Voss og Samnanger i slutten av 1920-årene. Det er en fin tur både for store og små. Her kan man stedvis gå ved siden av hverandre, gjennom et variert, småkupert og samtidig lettgått terreng. Fine fiskevatn ligger som perler på en snor.

  Du passerer også Moastølen fra ca. 1890. Her går det ville Moagjelet innover mot sør.

  Fra Storlitjørni stiger terrenget mot turens høyeste punkt, Høgdi. Her er en rasteplass med en runestein, til minne om slaget ved Gulltjørna for ca. 1000 år siden: Vossakongen og samningakongen møttes her til kamp. Samningene ble jaget på flukt. Men før kongen og hans menn forsvant, skal han ha kastet et gullbord i Nedsta Gulltjørna, som har fått sitt navn etter sagnet. Det er i sørenden av dette vatnet hytta ligger. Den har fått sin utforming med litt av eventyret i seg, og skal inspirere til lek og opplevelse i området rundt.

  Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger før turen.

  Se filmen «Slik bruker du DNTs selvbetjente hytter».

  Gullhorgabu er et knutepunkt for flere turruter. Bergen og Hordaland Turlag hadde fra før fem hytter i området. Gullhorgabu er den sjette og knytter hele området sammen i et T-merket rutenett med store variasjonsmuligheter.

  Det er tilrettelagt med for hund med 3 hundebur i sikringshytten.

  Husk å ta med lakenpose eller eget sengetøy. Plantegninger av Gullhorgabu finner du under bilder.

  Mer info om militærvegen kan man finne i brosjyren "Opplev militærvegen i Bergsdalsfjella" utgitt november 2016.

  Denne hytta har fått støtte av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping.

  English:

  The Gullhorgabu folk tale cabin has a glorious location in the heart of Bergsdalen and Kvammafjalla. A superb, large and exciting cabin. You can either spend a number of days here or continue to the Vending or Høgabu cabins.

  The path from Småbrekke in Bergsdalen runs on the cultural-historical ‘Military Road’, built as a transport route between Voss and Samnanger at the end of the 1920s. This is a fine walk for children and adults alike. Here, it is possible in places to walk side-by-side, through varied, gently undulating terrain that at the same time makes for easy walking. Fine fishing lakes, lined up like pearls on a chain.

  You will also pass the Moastølen mountain farm from around 1890. Here, the wild Moa gorge (Moagjelet) runs inwards towards the south.

  From Storlitjørni, the ground climbs to the highest point of the hike, Høgdi. Here there is a rest place with a runestone commemorating the battle of Gulltjørna approximately 1,000 years ago. The kings of Voss and Samnanger met here and did battle. The Samnanger king’s men were chased away and fled. However, before the king and his men disappeared, it is said that he cast a golden table into Nedsta Gulltjørna, which gained its name from the legend. The cabin lies at the southern end of this lake. Its design incorporates some of the folk tale itself and is intended to inspire play and adventure in the surrounding area. The hike takes approximately three hours.

  The cabin is suitable for dogs, with 3 dog cages in the safety hut.

  Important things to know when hiking:
  Weather and condition reports vary greatly. A map and compass are recommended. Waymarks can disappear under snow and in fog. Check the current condition reports before the trip.

  The Norwegian right to roam (Allemannsretten) gives us many opportunities, but also imposes a duty on us to look after the natural world. When out in nature, you undertake to leave nothing behind other than your own footprints. Leaving no trace is about cleaning up after yourself, taking all rubbish with you and behaving with care and consideration when you are among nature.

  Fasiliteter

  • Booking
  • Tørkerom
  • Fiske
  • Steikeovn
  • Bade
  • Teltplass
  • Vedovn

  Passer for

  • Hund
  • Barnevennlig
  Annonse
  Stølsheimen, Bergsdalen og Vossafjelli

  Adkomst sommer

  Fra nord: Enkleste turen til Gullhorgabu går fra Småbrekke i Bergsdalen etter T-merket sti. Det er parkeringsmuligheter ved fylkesveien. BHT leier 8 parkeringsplasser på grusplass innenfor grind ved stistart til Gullhorgabu.

  Det kan ligge en bratt snøfonn langs T-merkingen på østsiden av Storlitjørn som kan være vanskelig å passere. Det er derfor vardet en alternativ rute til Gullhorgabu på vestsiden av Storlitjørn. Vi anbefaler dere som ikke føler dere komfortabel med å gå over snøfonn å følge den alternative ruten istedet (se kart med inntegnet rute i bildeserie). 

  Fra sør går enkleste turen fra Kvitingen i Samnanger, inn fra rv. 7. Her det er parkering mot betaling (legges i konvolutt på stedet).

  Sjekk våre nettsider om transport og rutetider.

  Adkomst vinter

  Fra Småbrekke: Samme traseen som sommer, men de fleste velger å gå rett fram mot hytta fra Høgda, da snøen fyller skårene i terrenget. Vanligvis kvistet fra vinterferien.

  SjekkUT | Gullhorgabu

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  221

  SjekkUT-besøk