Fottur gjennom Grøndalen og Høydalsdalen (Heggjadalen-Austefjorden)

Legg til huskeliste
Annonse

Ein 15 km lang tur som starter på fylkesgrensa mellom M&R og S&FJ. Ein starter på vel 400 moh og avslutter på ca 100 moh. Første del av turen går på grusveg/bomveg, ca 2 km. Etter grusvegen er turen merka som sti/rås på kartet, men kan være vanskeleg å finne i starten. Likevel enkelt å finne fram i terrenget. Når ein har gått gjennom ska...

Adkomst med egen bil

Ta Rv 651 mellom Fyrde og Straumshamn. Ta av ved Høydalsvika, ved skilting til Høydal skule. Fortset rett fram, gjennom gardstun og til bomveg.
Annonse