Hønefoss elvelangs

Legg til huskeliste
Annonse

Hønefoss er en trivelig by i Ringerike kommune, delt i to av elvene Begna og Randselva som renner sammen i Storelva rett nedenfor Hønefossen. Fossen deler byen i en nordlig og en sørlig del, Nordsida og Sørsida. Nordsida er eldst, og her utviklet industrien seg ved fossen. Langs elva er det nå etablert en tursti som heter Elvela...

Annonse