Svarthopen rundt

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 2,2 km
  • 1 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 34 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Brønnøysund friluftsområde er en idyllisk strandflate med små øyer og fjorder. Området preges av strandlinjer, jordbrukslandskap og flyplass. Friluftsområdet er Sør-Helgelands mest populære. Området har mange startsteder og ligger nært flere boligområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Svarthopen rundt er en opparbeidet turvei, tilgjengelig for alle. Den går rundt Svarthopen, som er et rundt og innelukket sjøvannsbasseng med trangt innløp. Turen går på vestsida over Migmaurneset og over ei bru, der du av og til kan se fisk i tidevannsstrømmen. På vestsida finner du også en fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede. Både i sør og nord er det fine badeplasser. På østsida går du langs flyplassen.

Adkomst med egen bil

Parkeringsplass ved Brønnøyhallen (skole/idrettsområde)
Annonse