Svarthopen rundt

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Brønnøysund friluftsområde er en idyllisk strandflate med små øyer og fjorder. Området preges av strandlinjer, jordbrukslandskap og flyplass. Friluftsområdet er Sør-Helgelands mest populære. Området har mange startsteder og ligger nært flere boligområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Svarthopen rundt er en opparbeidet turvei, tilgjengeli...

Adkomst med egen bil

Parkeringsplass ved Brønnøyhallen (skole/idrettsområde)
Annonse