Fottur til Kongsviksetra og Svorasetra

Legg til huskeliste
Annonse

Ein flott setretur i Hornindal kommune. Utgangspunktet er ved hyttefeltet i Kjøs. Der er det parkeringsmuligheiter. Ein går den Tronhjemske postveien første del av turen. Etter at ein har passert garden Kongsvik, på venstre hand, går ein ca 200 m og tek så til høgre inn på ein skogsveg. Her blir terrenget brattare, men fint og ryddig. Etterkvart...

Adkomst med egen bil

Ta av fra Rv 15 ved Øyebakken og kjøyr mot Kjøs eller ta av fra Rv 60 ved Kjøs bru og køyr på nordsida av vatnet. Parker ved hyttefeltet.
Annonse