Olderdalen rundt, Kåfjord

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,9 km
  • 1 t, 30 min
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 224 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt

Turen starter på fra parkeringsplass ved fotballbanen. Den følger samme trase som ellers opp til Dalbakken med en del skilting underveis. Det er viktig at en tar av oppover når en kommer til et kryss der Olderdalen Jeger og Fisk (OJF) har satt opp et stort skilt. Her følger en veien helt opp til Dalbakken. Fra Dalbakken følger man stien videre opp til neste bru der det er satt opp bord og benker. OJF har infoskilt underveis.
Gå over brua og følg stien over en klopplagt myr. Følg stien til et kryss der en kan gå videre opp til Olderdalsvannet eller nedover, som da er en del av Olderdalen rundt. Ved krysset står det en stolpe med turkasse. En følger stien nedover til en kommer til Chohapmir der OJF har satt opp en lavvo. Følg stien videre nedover. Etter et stykke kommer en til et sted der veien krysser til venste eller høyre. Her må en følge stien til høyre. Nede ved veien er det satt opp en stolpe med en peker som skal peke oppover - (ikke til dyrket mark) som viser at du skal gå oppover og følge stien til du kommer tilbake til Olderdalselva og deretter krysse brua og krysse Ovia-brua. Du følger veien nedover fra brua langs elva til du kommer ned tilbake til utgangspunktet der du startet. Da har en gått Olderdalen rundt. Det er også mulighet å starte fra Kirkegården oppfor kirken. Følg stien langs plantefeltet. Ta av til høyre hvor stien deler seg, noen klopper over myrlent terreng før du kommer til skogsveien som leder opp til dalbakken.

Adkomst med egen bil

Ta av fra E6 ved kommunehuset i Olderdalen. Parkering ved fotballbanen i Olderdalen.
Annonse