Legg til huskeliste
Annonse

Harbakhula er ei av Sør-Trøndelags største huler, og ligger i fjellet ovenfor Harbak i Åfjord kommune. Fra hule- åpningen ca 50 moh. er det fantastisk utsikt utover havet og skjærgården. Det er ei praktfull hule med enorme dimensjoner, nesten som en katedral inne i fjellet. Helt innerst, hvor terrenget stiger og det blir trangere, deler hula seg i to smale ganger. De fleste går ikke inn i denne delen av hula hvor det kreves hodelykt. Det medfører imidlertid ingen risiko og det er en spennende utforsking.

Stien opp til hula er skiltet og begynner like bak grendahuset. Her går vi for det meste på berg. Det blir brattere etter hvert som en kommer oppover i lia, men det er tilrettelagt med trapper og sikret med rekkverk/tau/kjetting på de bratteste stedene. Vel oppe ved inngangen er det vakker utsikt over Harbak og havet utenfor med Gjæsingen og Hosnaøyan mot nordvest.

Harbakhula er ei naturlig berghuleog er 120-130 m dyp og 30-40 m høy ved huleåpningen. Her kan en se steiner som er lagt opp på tvers av inngangen, trolig av noen som har brukt hula som ly i tidligere tider. Hvorvidt det har vært fast boplass her i tidligere tider er usikkert, men det er lett å la fantasien lage sin egen fortelling om det. Hula har antagelig vært benyttet som oppholdssted i ufredstider.

Sommers tid er det forskjellige arrangementer i Harbakhula, både utstillinger og konserter.

Adkomst med egen bil

Fra Åfjord kjører vi vestover og nordover, omlag 26 km langs Fv 723 mot Stokksund. Like før Stokksund svinger vi av til høyre mot Harbak, og er vi så heldig å komme på ettermiddagen, akkurat samtidig som nordgående Hurtigrute også passerer ”Stokken”, er det ikke mange meter mellom bilveien og båten. Parkering ved grendahuset på Harbak.

Annonse