Vinterleia fra Ismenningen til Gjefsjøen Fjellgård

Legg til huskeliste
Annonse

Gjefsjøen fjellgård er en av fjellgårdene i Snåsa som mangler veiforbindelse og som fortsatt er i drift. Der finner du den restaurerte bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype fra andre verdenskrig. På turen innover kan du også besøke minnesmerket etter flyulykken på Plukkutjønnfjellet våren 1945.

Vanligste rutevalg til Gjefsjøen vinterstid er å følge skuterleden fra Ismenningen i Imsdalen. Leden går først over isen på Ismenningen, ned til Grønningen, videre opp til Langvatnet og Storkasttjønna, nord for Litjkasttjønna og Flåtjønna. Sør for Einarlia går turen omtrent samme rute som sommerstid langs Gjefsjøstien frem til Gjefsjøen fjellgård. Leden er ikke merket, men kjøres med scooter med ujevne mellomrom vinteren over.

Alternativ rute

En alternativ rute enkelte år er å følge skuterleden fra Presttjønna i Imsdalen. Fra Imsdalsvegen går leden nordøstover langs Snøskavltjønnvegen forbi Snøskavltjønnin før den dreier østover, følger sommerleden langs Gjefsjøstien et stykke frem til Langvatnet. Leden går der først over isen på Langvatnet og Storkasttjønna, nord for Litjkasttjønna og Flåtjønna. Fra sør for Einarlia går turen omtrent samme rute som sommerstid langs Gjefsjøstien frem til Gjefsjøen fjellgård.

Minnesmerket etter flyulykken på Plukkutjønnfjellet

Istedenfor å gå om Grønningen og Langvatnet kan du også gå turen om Plukkutjønnfjellet som bærer på svært dramatiske hendelser fra krigen. Der står det et krigsminnesmerke over falne soldater et fly styrtet natt til 07. april 1945. Flyet hadde med ekstra personell og utstyr til de norske og amerikanske soldatene i Operasjon Rype som bodde på Gjevsjøen. I fjellskråningen ovenfor Plukkutjønna ligger det fremdeles rester etter flyet. Alle de 12 soldatene ombord omkom i ulykken.

Gjefsjøen Fjellgård

Gjefsjøen fjellgård er en av fire fjellgårder uten veiforbindelse i Snåsafjella.

Gjefsjøen fjellgård drives i dag av Nils Christian Gjefsjø. Hovedvirksomheten har vært gårdsdrift med sau, men turisme er en stadig voksende tilleggsnæring og Gjefsjøen tilbyr både overnatting og servering. Sommerstid er det også muligheter for båtutleie og båtskyss. Det er også gode muligheter for jakt og fiske i området. Når du kommer frem vil du kunne oppleve hvordan fjellandbruk har blitt drevet opp gjennom historien og drives i dag.

Både Gjefsjøen og Gaundalen er fjellgårder som fortsatt er bebodde og som driver ordinær gårdsdrift og turisme. Holden Fjellgård drives som seter på sommerstid og Gressåmoen Fjellgård er ubebodd, på begge er det mulig å leie seg overnatting i gårdsbygningene. På svensk side av grensen ligger Björkede fjällgård ved elven mellom Gjevsjøen og naboinnsjøen Holderen.

Gården produserer egen strøm. Dagens anlegg inkluderer et dieselaggregat, solceller, batteribank og en vindturbin. En utvidelse med utbygging av eget vannkraftverk er også en aktuell fremtidsdrøm.

Operasjon Rype

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Rype var den eneste amerikanskledede operasjonen på norsk jord under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere. Operasjon Rype var også US Armys første og eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjon. Les mer om Operasjon Rype

Bygningen som var hovedkvarter for Operasjon Rype i 1945 var i svært dårlig forfatning da et omfattende restaureringsprosjekt startet våren 2018 i regi av OSS Gjefsjøen. I september 2021 ble et nyrestaurert hovedkvarter åpnet. Bygningen er satt tilbake til slik den var i 1945 og en rekke effekter fra Operasjon Rype står utstilt. Kontakt Gjefsjøen Fjellgård for adgang og omvisning i bygningen.

Adkomst med egen bil

Ta av fra Fylkesvei 763 på Breide i Snåsa. Følg Imsdalsveien 29 km østover. Husk å betale bompenger. Parkering 100 meter før Ismenningen Fjellstue. Det er ingen veiforbindelse eller kollektivtransport til Gjefsjøen. Vinterstid er det også mulig å bestille skutertransport. Sommerstid kan du følge Gjefsjøstien til fots. Enkleste ankomstmulighet sommerstid er å bestille båtskyss over Gjefsjøen fra Bjørkedet på svensk side. 

Adkomst med kollektivtransport

Det er ingen muligheter for kollektivtransport

Annonse